Локализиране на вашите продукти за международни пазари

Много компании се питат до каква степен трябва да локализират маркетинга и услугите си за поддръжка? Трябва ли уебсайтът и маркетинговите материали да бъдат налични на местния език? Дали наемането на местна техническа поддръжка и предоставянето на материали на местен език помагат за разширяване на пазара в определена държава?

За да си отговорим на тези въпроси, нека разгледаме по-отблизо и да направим сравнение между локализация и интернационализация. Локализирането на продукти или услуги означава, че вашата компания прави промени в предлагането им, за да може да продава повече на друг географски пазар. Като цяло, хранителните продукти изискват най-голяма локализация. Това се дължи на факта, че потребителите по цел свят имат своите специфичните предпочитания.

Има продукти, които изискват повече внимание при подготовката за продажбата им на нов пазар, и такива, при които спецификите са по-малко. Софтуерът например е индустрия, в която продуктите могат да се продават на международния пазар без да се налагат големи промени, за да отговарят на нуждите на местния пазар.

Да вземем като пример обаче нещо много по-прозаично на пръв поглед като супата. Да, супата! Някои страни предпочитат супата им да се продава като прахообразна опаковка, докато други харесват повече кондензирана версия. Има страни, които предпочитат супата да бъде опакована като бульон на кубчета, които да се добавят към гореща вода. След това идва въпросът за отделните подправки и други съставки. Продаването на супа в чужбина може да изисква преработка на всеки елемент от производството и опаковането на продукта. Макар че това може да е скъпо, причината да се локализира е да се създаде по-голям местен отзвук на вашето предложение.

От другата страна на спектъра са високотехнологичните продукти, като например софтуер за учени. Обикновено учените следват едни и същи процедури, независимо от държавата, в която работят. Често учените могат да четат на един от няколкото по-често срещани езици като английски или опростен китайски. Учените обикновено предпочитат да имат достъп до интернет за изтегляне на софтуер. Това се счита за интернационализация: стандартизиране на продукти и услуги с минимални промени за местния пазар.

Трудности при локализирането

Първо препятствие: местни разпоредби

В света няма продукт или услуга, които да се продават универсално, без да е необходима поне малка локализация. Основната причина са местните разпоредби. От решаващо значение е да сте запознати с  националните и местните закони, които се отнасят за вашата конкретна индустрия. Това може да означава промяна в начина, по който вашият продукт или услуга се предлага на пазара. Или може да означава, че вашата опаковка трябва да включва конкретни препратки към това как се произвежда вашият продукт. На някои индустрии се налага да направят драстични промени в това, което продават, за да отговарят на изискванията на местно ниво. Трябва да се отчитат и изискванията за метрични стандарти в инструментите за поддръжка. Ако вашият продукт е проектиран в английската измервателна система например, може да се наложи да се адаптира към редица чужди пазари. Това може да се окаже прекалено голямо регулаторно препятствие.

Компромис между разходите и приходите

Компромисът може да се състои в промени, които да направят продукта по-привлекателен. Ако чрез тези промени същият продукт може да се продаде на повече местни купувачи, това ще компенсира разходите за извършване на промени. Ако промените са прости и с ниска цена в сравнение с очакваното повишено търсене и здравословния марж на печалба, тогава си струва да ги направите. Ето една обща формула:

Очаквано увеличение на продадените единици x марж на печалбата [> или <] Разходи за локализиране

Фирмите трябва да имат предвид, че първоначалните разходи за локализиране могат да се изплатят години по-късно, когато вашият продукт или услуга се установи трайно на чуждестранния пазар.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *