Локализация на приложения

10 съвета как да подобрим процеса на локализация на приложения

Локализация на приложения. Пътят към перфектния процес на локализация (без значение дали се прави превод и локализация на уеб сайт, софтуер, приложение или друг вид съдържание) е дълъг и неравен, но с малко подготовка глобалните компании, превеждащи своето съдържание на различни езици, могат да избегнат елементарните капани. С тези лесни за прилагане съвети Вие може са си спестите много време, пари и нерви и да подобрите самия процес.

И така кои са десетте съвета за подобряване процеса на локализация на приложения:

  1. Назначете специален човек от Ваша страна, който да отговаря за комуникацията с доставчика Ви на преводачески услуги, който ще извършва локализацията. Въпросите и проблемите могат са бъдат решавани бързо и ефикасно, когато всичко минава през един човек, който разбира процеса. Комуникацията е ключът, щом започне изпълнението на проекта по превод и локализация.
  2. Срещнете се с колектива и проведете първа среща с тях. Да се съберат всички в една и съща стая лице в лице е най- доброто, което може да се направи за изграждане на добри взаимоотношения в случай, че по- късно възникнат проблеми. Направете преглед на плана, бюджета, процеса, очакванията и представете продукта си пред доставчика на преводачески услуги. Така ще се уверите, че всички подробности около проекта са кристално ясни на всички в колектива.
  3. Три пъти се уверете, че вашата информация е точно това, което искате и е представена добре. Това, което ще се превежда, не трябва да е двусмислено и противоречиво, а пределно ясно, кратко и граматически правилно. Грешки в основния език ще се повторят и умножат при превода и ще забавят процеса на локализация, докато преводачът се бори да разбере какво се опитвате да кажете. Дори по- лошо- ще си изгуби допълнително време, за да коригира грешките на основния език при локализация на приложения.

  4. Избягвайте идиоматични изрази и културни препратки. В много случаи те не означават нищо в другите държави и могат да доведат до неразбиране, смущение и въпроси по време на етапа на превод. Просто трябва да се прояви деликатност спрямо международните потенциални клиенти на локализация на приложения
  5. Пригответе се, че текстът ще заема повече място. На езици, различни от английски, текстът обикновено е средно с 20% по- дълъг така, че го имайте пред вид, ако мястото Ви е малко. С други думи може да се окаже, че трябва да използвате много съкращения в преведените версии, което не е нито атрактивно, нито ясно за локализация на приложения
  6. Инвестирайте в двуезични кратки речници, описващи собствения Ви бизнес.    Те трябва да включват Вашите най- употребявани термини, фрази, ключови думи, името на продукта и на компанията, съкращения, акроними (думи, образувани от началните букви на други думи) и международно приети термини. Нека това бъде преведено и одобрено от Вашите мениджъри в страната, за която е предназначена локализацията в началото на проекта. От първостепенна важност е да запазите точен бранда на Вашата компания в преведените версии.

  7. Инвестирайте в ръководство на стила. В него ще опишете тона, начина на изразяване и граматиката, които искате да присъстват в превода на локализираното съдържание. Това ще гарантира съгласуваност между езиците и различните компоненти на Вашия преведен проект. Също както при двуезичните кратки речници, това ръководство трябва да бъде прегледано и одобрено преди да започне превода и редовно да бъде допълвано и обновявано.
  8. Инструменти за превод. Технологиите се променят бързо така, че се уверете, че Вашият доставчик на преводачески услуги и локализация използва предимствата на най- актуалните инструменти и софтуери за превод. Това са технически средства, които ще помогнат за съгласуваността и ще намалят разходите, защото няма непрекъснато да превеждате едни и същи думи и фрази отново и отново и да плащате за това всеки път, а ще използвате вече одобрени преводи.

  9. Попитайте Вашия доставчик на превода дали има необходимите въпроси и отговори за локализацията и дали изпълнява определени тестови процедури. Попитайте някой опитен професионалист, работещ в областта на локализацията, кои са били най- големите му предизвикателства и знайте, че точно те ще ви създадат проблеми в края на проекта точно, когато по план трябва да се предава преведената информация. Ако има правилни въпроси и отговори и тестови процедури, Вашият проект ще премине успешно през този етап.
  10. И на края, но не на последно място, подгответе местните рецензенти. Включете ги на по- ранен етап и дайте инструкции на Вашия доставчик на преводачески услуги. Езикът, на който ще се превежда, трябва да е техен роден език, за предпочитане е да живеят в съответната страна и да се ангажират да помагат. Използвайте по един рецензент за език, за да избегнете противоречия при обратната връзка, причиняващи скъпоструващи забавяния точно, когато е време да покажете вашия перфектен локализиран продукт.

Надяваме се, че тези съвети ще ви бъдат от полза и ще ви помогнат Вашият следващ (или пръв) проект за локализация да бъде голям успех.