Аудио- визуална локализация

Ако сте се занимавали с локализация известно време, вероятно сте съгласни, че предизвикателствата в някои отрасли са по-големи, отколкото в други. Това се отнася най-вече до превода и всички задкулисни процеси. Една от тези индустрии е медийната локализация. Тук ще се съсредоточим конкретно върху аудио-визуалната локализация. Тя се занимава с видове медии като реклами, видео с детайли за нови продукти, електронно обучение, корпоративни филми или визуални ефекти за кино и телевизия.

Има много аспекти, които трябва да се вземат предвид в процеса на локализация на аудио-визуалните средства. Това са, например, превод на времевия формат, способностите на артиста, който чете текста, или културните нюанси. Ако един компонент не върви по план, това се отразява на целия проект и може да струва на клиента много пари. И така, какво прави толкова сложна аудио- визуалната локализация? Нека я разгледаме по-подробно.

Предизвикателства на аудио-визуалната локализация

Съответстваща дължина

Едно от най-големите предизвикателства при аудио-визуалната локализация е, че всички преводи трябва да съответстват на дължината на главния. Естествено думите в някои езици са по-дълги, така че преводачите очевидно искат повече време – „само още 2 секунди.“ Но дължината не е по договаряне, тъй като „само 2 секунди“ може да означава, че анимациите трябва да бъдат разширени и рендерирани. Проектът трябва да се върне към дизайнера, който след това променя цялото видео. Заедно с цялата допълнителна работа очевидно идва и допълнителен разход, а в замяна вероятно ядосан клиент, тъй като две секунди може да струват 10 000 евро.

Разбиране на съответната култура

Фирмите за производство на видео нямат друг избор, освен да разчитат изцяло на своя доставчик на езикови услуги, за да имат добро разбиране на културата на целевия регион. Истинската локализация включва нещо повече от превод. Може да се наложи да помислите дали вашият актьор, който чете текста, трябва да е мъж или жена. Или дали има анимации, които трябва да бъдат адаптирани, като улични знаци или регистрационни табели, или как трябва да звучат фоновите звуци.

Технически файлови формати

От техническа гледна точка един проблем, с който се сблъскват доставчиците на услуги в аудио-визуалната локализация, е, че няма рамка за файлови формати. За разлика от други индустрии, които използват XLIFF, няма формат за стандартизиране на предаването на данни към и от инструменти по време на всяка стъпка от процеса. Анимациите са адаптирани в Adobe After Effects, който използва XML. Аудио инженерни инструменти като Nuendo могат да се използват с CSV файлове, а добрите стари субтитри се обработват в SRT формат. Това са само няколко, но както виждате, има много преобразувания, които се извършват по време на процеса на локализация на медийни файлове.

Ключът към аудиовизуалната локализация: предварително планиране!

Знайте, че никога не трябва да започвате никаква работа преди завършването и одобряването на всеки етап, което означава, че фазата на редактиране е завършена. Важно е обаче и доставчиците на преводи да бъдат включени в планирането още от самото начало. След това започва определяне на мястото, когато се създават времеви печати, за да се определи къде трябва да се намира текстът. За всеки отделен текст доставчикът на езикови услуги трябва да има времеви код за начало и край, което означава кога текстът започва и кога завършва. Свързването на време и текст дава възможност за кодирани във времето преводи на скриптове и спестява време в дългосрочен план.

В един перфектен свят медийните продуцентски компании биха помислили за локализация от самото начало. Всички знаем, че често това не е така. Ако обаче съдържанието е създадено с оглед на локализация, повечето от гореспоменатите предизвикателства биха могли да бъдат обработени съответно, преди да се превърнат в проблеми.