Трябва да знаете всички страни, които участват в процеса на локализацията

Преди да планирате преводи и партньорства, трябва да знаете кои страни участват в процеса. Ако не знаете кой с какво се занимава, може да изгубите много време и усилия, изразходвани за търсене на фирма за локализация, и на края нещата да се провалят поради вътрешни недоразумения. Трябва да се знае кой ще работи с фирмата за локализация, кой ще работи със съдържанието и кой ще управлява всичко, което се предава между тях.

Администратори

Те отговарят за това кой какви права има, контролират какви специфични роли съществуват и какви са ролите на потребителите.

Ако имате администратор с технически познания за вашия работен поток, това ще улесни работата със CMS (Content management system), с вашите системи за архивиране на файлове или с каквито и да било други технически проблеми, с които може да се сблъскате.

Администраторът, например, може бързо да актуализира работния процес така, че да включва рецензия на превода по време на автоматизиран процес, който изпраща проверени файлове на съответния технически рецензент, когато файловете се върнат от превод.

Автори

Определете типовете или ролите на Вашите автори. Кой прави по-голямата част от създаването на съдържанието? Вашите автори работят във фирмата или в цялата страна? Постоянна група хора ли са или идват и си отиват? Само тази задача ли изпълняват или това е нещо, което правят между другото? Има ли екип или група от физически лица? Сигурни ли сте, че стиловите предпочитания няма да се намесят при оформяне на съдържанието и да предотвратят появата на “един глас?” (Стилови ръководства и речници ще помогнат в това отношение.)

Използването на автори, които работят по собствен неформален начин, или такива, които са разпръснати в различни времеви зони и географски местоположения, или пък работят само по краткосрочни проекти или договори, може да доведе до противоречия в съдържанието, което увеличава разходите за преводи. Ако те знаят какви проблеми могат да възникнат и могат да помогнат те да бъдат избегнати, преводът се улеснява и отношенията с фирмата за локализация са по- добри.

Дизайнери

Познавате ли хората, които проектират всеки един детайл или публикацията като цяло? Дали са технически лица или дизайнери? Има ли екип или група от лица, работещи независимо? Дизайнерът или екипът отговорни ли са и за други дизайнерски задачи във вашата организация? Сигурен ли е дизайнерът, че има достатъчно бели полета на страницата за разширяване на текста и може ли да оформи съдържанието за новия пазар? Има ли фон с новите размери на страниците или специфични цветове, които трябва да бъдат взети под внимание?

Да имате дизайнери с подробно разбиране на пазара, за който е предназначено Вашето преведено съдържание, е от решаващо значение за успешно предаване на посланието. Например, един дизайнер може да ви помогне да разберете, че червеното е щастлив цвят в Китай, цвят за предупреждение в Северна Америка и цвят за траур в Южна Африка.

Разработчици на потребителския интерфейс

Екипът за разработка на потребителския интерфейс не е необходимо да бъде пряко ангажиран в превода, освен да променя някои елементи и обекти в интерфейса. Най-прякото участие е вероятно да се осъществи с помощта на преводач, за да се определи разположението на обекти и нови редове. Разработчиците трябва да гарантират, че са активирали Unicode или Multibyte кодиране на знаците за езици, различни от английски. Тази стъпка често се пренебрегва в ранните етапи на проекта.

Подкрепата от страна на разработчиците може драстично да намали количеството на разходите за превод. Ако преведена дума или фраза не се вписва в потребителския интерфейс, Вие или ще трябва да се върнете при преводача и да поискате ревизия, или да се обърнете към вашите разработчици. Разработчиците могат да правят бързи промени, които не изискват много промени в съдържанието.

Да вземем за пример един бутон с Next или бутон с Proceed на него. Да стане един бутон по-широк е бърза промяна в ред от кода. Да се редактират вече преведени фрази може да означава преразглеждане на всяка стъпка, която има “Кликнете Next”, написано на нея.

Рецензенти

Кой участва в одобряването на нещо, дадено за превод? Редактори, разбира се, но какво да кажем за мениджърите? А правно одобрение? Партньори? Уверете се, че всички хора, които трябва да се подпишат, че одобряват съдържанието, са запознати с Вашите решения за превод и с ключовите хора в избраната фирма за локализация, които ще се свързват с тях.

Да имате рецензенти със специфични технически умения може да гарантира, че преведеното съдържание носи точното послание за пазара, че е технически точно и ясно. Това също така добавя още един чифт очи, за да прегледат преведената информация.

Например, преобразуване на стойностите в подходящ десетичен формат (запетая или интервал или нищо, за да се представят един милиард (или хиляда милиона) е от решаващо значение, за да се уверите, че финансовите записи са правилно разгледани и анализирани. Без това бихте могли да имате неправилни инструкции като краен резултат за клиентите.

Редактори

Кой извършва повечето от превода? Преводачите действат ли като свои собствени редактори? Има ли екип от преводачи? Само с превод ли се занимават или това е нещо, което някой прави, когато има време? Можете да разгледате тези въпроси предварително или по време на проекта. Редакторският труд също е важен.

С добър редактор и на основния, и на целеви език вашето послание ще бъде много по-ясно и кратко. Един редактор осигурява стандарт на съдържанието в сравнение с работата на много преводачи, която трябва да се направи да звучи като едно послание.

Преводачи

Преводът вътре във фирмата Ви ли се осъществява? Имате ли за партньори външни фирми? Преводачите получават “копие” на информацията или работят директно в системата? На колко езика се превежда? Колко често се превежда съдържанието? Преводачът има ли подходящ професионален опит? (Например в медицинска, юридическа или тематика, свързана с банкиране.) Това е особено критично в някои езици. Немските банкери използват съвсем различен тон в сравнение с други немски специалисти. Така че при съдържание в тази област преводачът трябва да има опит с банкова терминология.

Да имате добър преводач може да струва повече и да доведе до по-високи разходи за превод, но посланието може да бъде много по-добре преведено. Често си струва да се дадат малко повече пари, но да се постигне точното послание за клиента.

Например, един преводач, който живее в Испания и работи с испанските медии всяка седмица, вероятно е по-подходящ да преведе прессъобщение от инженер Във вашата компания, който учи испански.