локализация на превод, преводи и локализация, Localization as a Key Element, Localization Travel Industry, Локализация на електронно обучение, Localization blog, Редакция

Как да изберем фирма за локализация част 1

Когато една компания установи нуждата документацията и да бъде преведена на нови езици за съществуващи и за нови клиенти, е важно да избере подходяща фирма, която да го направи.

 

За да започнем, първо трябва да определим какво означава преводаческа фирма за локализация или какво се предполага да направи такава фирма, за да задоволи нуждите ни:

-да работи с Вас, за да управлява хора и процеси

-да намери точните преводачи въз основа на Вашите нужди

-да посрещне регионални нужди- испански (ЕС/ Мексико), френски (Канада/ Франция), португалски (ЕС / Бразилия), английски (САЩ / Австралия / Англия / Канада)

-да се съобрази с техническите нужди (Наука / Медицина / Финанси / Техника)

-да работи с предпечатна подготовка

-да провери дали цялото окончателно съдържание отговаря на очакванията

Нека също така да определим разликата между превод и локализация. 

Това е от решаващо значение, за да се гарантира, че ще получите това, което Ви трябва. Превод означава да се вземат думи от един език и да се преведат на друг. Преводи и локализация. Локализация означава да се вземат концепции, образи, идеи, съдържание и да се направят разбираеми за целева аудитория. Локализацията включва също и местните особености за определен език или терминология. Преводи и локализация. Преводи и локализация: https://slsp-bg.com/kontakti/. Например латиноамериканският испански се локализира по различен начин от европейския испански. Имайте предвид, че терминът “L10N” (Локализация … 10 букви между “L” и “N”) често се използва общо за покриване на всичко, включително превод. Повечето доставчици на превод говорят само за L10N, като предполагат, че знаете, че това включва процеса на превод.

Голяма част от преведеното съдържание е в памет за преводи и свързаните с нея инструменти, с които може да работи.

Памет за преводи

Това е база данни, която съдържа цялата предварително преведена информация. Съдържа източника и преведената информация, но не е свързана с форматиран (DTP) изход. Тази база данни винаги трябва да ви бъде предоставена от фирмата за локализация. Трябва да се уговорите обаче кога да Ви го предостави. Някои клиенти предпочитат тримесечно представяне, други- всяка нова версия на съдържанието. Винаги имайте собствено копие. Ако фирмата не ви дава такова копие, не се занимавайте с нея. Това е първото правило за избор на фирма за локализация. Преводи и локализация.

Паметта за преводи е най-полезна, когато е налице висока степен на повторение или множество преводи. Ако контролирате или опростявате превода, съдържанието ще се увеличи и тогава повторението в рамките на вашето съдържание прави използването на паметта за преводи още по-ефективно.

Обобщаване на това как работят инструментите за превод

Това не е пълно или прекалено подробно обобщение на това как работят инструментите за превод, но осигурява някаква обща картина какво трябва да се направи по време на проекти за превод. Дава ви някаква представа за това какво прави фирмата за локализация. Преводи и локализация.

Всичко това е важно, защото колкото по-добро е вашето съдържание (източник за превод) и колкото по-добра е избраната от Вас фирма, толкова по-бързо ще стане преводът, качеството ще е по- високо и и в края на краищата толкова по-малко ще Ви струва. По-бързо, по-добре, по-евтино. Първите две лесно се виждат.

Можете да спестите пари, когато изберете правилна фирма, тъй като няма да се налага да плащате за втори превод на съдържание, което е одобрено по-рано. Преводи и локализация. Спестявате време, за да получите съдържание и то с по-добро качество, така че разходите падат и информацията Ви достига по- бързо до клиентите. А това добавя пари в банката.

Подготовка на файловете

Файловете трябва да бъдат подготвени за инструментите за превод. TRADOS все още е най-често срещаният инструмент за превод. Той използва RTF. Съдържанието в инструменти като InDesign или FrameMaker трябва да бъде записано във формат * .idx или * .mif.

Използване на памет за преводи. Преводи и локализация

След като файловете бъдат подготвени, се използва паметта за преводи. Можете да намерите идентични съвпадения, неточни съвпадения или да няма съвпадения и всяко се третира еднозначно. Първият път, когато се превежда съдържание, най-вероятно за по-голямата част все още няма да има съвпадения, освен ако имате по-рано преведена информация или преводачът има памет за преводи по подразбиране и я предостави за вашия проект.

Идентични съвпадения (и изобщо всички съвпадения) обикновено не са безплатни. Добрите фирми за локализация обикновено ще искат да заплатите около 33% от съдържание със съвпадения, тъй като такъв текст все още трябва да бъде преразгледан и проверен в контекст. Ако Ви дадат безплатно съдържание при съвпадение, бъдете малко подозрителни. Преводи и локализация. Отнема време, за да се направи преглед на съдържанието, а фирмите не са в бизнеса просто, за да раздават времето си. Ако не плащате за идентични съвпадения, ще имате преведено съдържание, което по същество не е минало през процеса на LQA (Linguistic Quality Assurance– лингвистично осигуряване на качеството).

Неточните съвпадения обикновено са с по-висок процент на заплащане.

Неточни съвпадения са, когато има съдържание, много подобно на други преведени фрази. С тях се работи най-трудно, тъй като трябва да се съобразявате с предишен контекст (например коя фраза се използва за последен път- “click OK”, “choose OK” или “select OK”) и преводачът трябва да знае вашия стил. Отново обмислете идеята за редактор, указание за стил или езиков контрол чрез софтуерни инструменти, за да се ограничат шансовете за грешки.

Ако не са констатирани съвпадения, тогава преводачът обикновено ще използва речник на ключови термини и комплект за превод, който изброява правила и преференции за определени фрази. Отново, ако предпочитаният от Вас партньор за превод не може да говори с Вас за това и да отговаря на въпроси или да предоставя примери, помислете за промяна на избраната фирма.

Дооформяне след превода

След завършването на превода файловете се конвертират в двоичен формат.

Често има довършителна работа след превода или коригиране на форматирането, което се дължи главно на разтеглянето на текста. (Това е по-голям проблем, ако целевият език трябва да има същите нови страници като източника- такова изискване при проекти за локализация трябва да се избягва, когато е възможно.)