Превод в рамките на Вашата фирма или чрез използване на външни услуги?

Много фактори могат да повлияят на решението Ви дали преводът да се направи във Вашата фирма с наети преводачи или цялата или част от работата за превод да бъде извършена от външна фирма. Помислете за всички възможности и свързаните с тях разходи, преди да вземете решение.

Част от това, което може да се вземе предвид при вземането на решение, е изброено по-долу.

Разходи, свързани с превод в рамките на фирмата:

Това включва разходи за наемане, обучение и управление на един или повече постоянни служители. В някои случаи може да има разходи за преместване, особено ако имате нужда да наемете чуждестранни преводачи. Не забравяйте за лицензиране, обучение и разходи за поддръжка, свързани със специализирания софтуер (нови копия на инструменти. Както и операционна система и всички специализирани допълнителни инструменти), който трябва да бъдат закупен за нуждите на процеса на превод, и свързаните с това разходи за оборудване. Най-вероятно трябва да купите Trados или някои други стандартни инструменти за превод. Ако информацията ще се превежда на много езици, ще трябва да наемете преводачи за всеки език и разходите се увеличават. Също така ще Ви трябват подходящи вътрешни рецензенти за доказване, че всеки превод работи, преди да бъде пуснат в употреба.

Разбиране на процеса и разходите за външна фирма за преводи

Разходите могат да бъдат високи за аутсорсинг превод, но може да е по-лесно или по-рентабилно от наемане и поддръжка на вътрешен екип за преводи. Преди да вземете решение, разберете какво включва процесът и Вашето участие в него. Вие все още ще трябва да намерите вътрешни ресурси, за да контролират проекта (да осъществяват връзка с ръководителя на проекта от външната фирма). Да доказват и одобряват преведените работи, да координират вътрешните процеси с външния екип и евентуално да създадат ИТ инфраструктура за трансфер на файлове. Например, между Вашата система за управление на съдържанието и тяхната база данни за превода.

Помислете за наемане на краткосрочен изпълнител

Можете да помислите за наемане на краткосрочен изпълнител за малък проект за превод. Или за подпомагане на съществуващ преводач във Вашата фирма по време на пиковите периоди. Или за да се справи, когато е претрупан с работа. Краткосрочният нает преводач може да работи на място или в целевата страна, за която превежда. Тази опция изисква добра комуникация, координация и сътрудничество между двата екипа преводачи. Вие ще бъдете отговорни за наемане, оценка на нивото на уменията и управлението на наетия за кратко преводач. Стандарти за качество и несъответствия в превода може да се превърнат в проблеми. Ако наетият изпълнител не е толкова квалифициран, опитен или обучен да работи с едни и същи инструменти или процеси. Както преводачът във Вашата фирма или други хора от Вашия екип (например, ако наетият от Вас изпълнител е студент).

Други съображения

Някои въпроси, които да си зададете: Удобно ли е за Вас изпращането на защитена информация по електронен път на външна фирма? Готови ли сте да промените процесите, с които сте свикнали, за да се съобразите с изискванията на външния преводач? Готови ли сте да се оставите във властта контрола и парично да компенсирате всички специалисти, мениджъри, преводачи, рецензенти, издатели, които играят различни роли в процеса на възложен на външна фирма превод? Вашите отговори ще Ви помогнат да решите кой начин на превод е най-добър за Вас.

Възможно е да се раздели работата между вътрешни и външни специалисти.

Преценете какво количество работа бихте искали да извърши външната компания?

Искате ли тя просто да преведе съдържанието или освен това да се погрижи и за публикуване и оформлението на готовия проект?

Ако сте решили да разделите работата между вътрешните ресурси и външните партньори. Трябва да помислите как да стане това- кой ще съхранява/ контролира изходните файлове и как/ кога ще обедините паметта за превод. Решете дали преводачът ще превежда съдържанието, докато Вие завършите оформлението и издателската работа или преводът на съдържанието ще се извърши във Вашата фирма. А външната ще се грижи за компонентите на предпечатната подготовка (работа, която не е типична за един преводач). Ако използвате специалисти и от Вашата фирма, и от външна, тогава ще трябва да се гарантира, че между тях ще има добро сътрудничество.

Разгледайте различни възможности

След като разгледате всички опции, трябва да ги обмислите добре.

Трябва да вземете пред вид:

  • обема за превод;
  • начина, по който се справяте с техническо съдържание;
  • общата последователност от действия;
  • всички сертификати, които може да са Ви нужни;
  • начина, по който се обработва паметта за превод и цялата предпечатна подготовка на преведеното съдържание.

Превод само на най-важното

Ако установите, че времето или други ресурси (хора / пари) не Ви достигат и Ви създават затруднение, може да решите да преведете само част от Вашето съдържание. Вземете само най-полезните документи и дайте за превод точно този материал. Можете дори да решите да се преведе само най-важната част от най-важните документи (може би само реалните стъпки в процедурите и да изпуснете всички подкрепящи изображения, цялата допълнителна информация или последващи действия). Това вероятно е най-бързият начин да предоставите информация на клиентите, но пък може да ги накара да искат повече или да се почувстват излъгани.

Техническа рецензия от външна фирма

Потенциална пречка за една компания е рецензирането на преведените материали. Помислете, че персоналът често вече е зает с традиционните си роли и има много малко време, за да направи преглед на преведените документи, дори ако се състои от експерти в дадения език.

Една външна фирма може да намери експерти във Вашата област. Които говорят езика и които ще разгледат Вашия продукт и след това ще оценят дали преведеното съдържание отговаря на оригинала. В някои случаи само по себе си това си струва цената на преводаческите услуги. Медицинско, правно, техническо, научно или друго съдържание ще бъде преразгледано за истинската същност на съобщението, което се отправя към клиентите.

Анализ на автоматизацията на процесите

Някои от фирмите ще дойдат и ще анализират текущите процеси и работния процес за превод. Ако го правите във Вашата фирма и ще препоръчват подобрения за постигане на максимална ефективност и автоматизиране на някои части. Това отново е част от партньорството с външна фирма, която често се пренебрегва.