Превод на уебсайт. С ежедневното нарастване на използването на компютрите и интернет, интернет бързо се превръща в основно място за търсене на информация, пазаруване и услуги. Потребителите на компютри и интернет, обаче са от различни държави и говорят различни езици. В отговор на това фирмите бързо осъзнават ползите от локализирането на уебсайтове.

Локализирането на уебсайтове е процесът на модифициране на съществуващ уебсайт, за да бъде достъпен, използваем и подходящ за културата на целевата аудитория. Локализирането на уебсайтове е многопластов процес, който изисква експертен опит в областта на програмирането и езикови/ културни познания. Ако някое от двете липсва, има голяма вероятност да възникат проблеми с проекта за локализация.

Език в локализирането на уебсайтове. Превод на уебсайт.

Създаването на версия на уебсайт на друг език не е толкова просто, колкото изглежда. Има наистина много фактори, които трябва да се вземат предвид при превеждането и локализирането на съдържанието на уебсайтове. Да се превеждат ли всички думи, фрази, поговорки и метафори директно на целевия език? Би ли било разумно да се превежда всяка фраза сама за себе си в текст, описващ компания или продукт, ако това ще бъде прочетено от високо колективистка култура? Съдържанието на уебсайта ви използва ли хумор и ако е така, целевата култура ще го оцени ли или дори ще го разбере ли? Винаги трябва да се търсят и използват локални алтернативи при всяко локализиране на уебсайтове.

Превод на уебсайт.

При превод на друг език внимателно обмислете вариантите. Ако искате да бъде уебсайт за арабския свят, то към кого е насочен – към тунизийци или иракчани, египтяни или йеменци? Ако се насочвате към всички арабско говорящи, уверете се, че вашият преводач използва модерен арабски стандарт. Трябва да се анализира стилът на езика и целевата аудитория. Ако аудиторията е чуждестранен бизнес персонал, речникът, граматиката и пунктуацията трябва да отразяват това. Ако публиката е неформална или младежка, тогава трябва да се използва по-свободен или дори уличен език. Използването на грешен език за грешен читател във вашия проект за локализация ще доведе до неразбиране на сайта или посланието на фирмата.

От съществено значение е да се прецени каква информация е необходимо да се пренесе в новия сайт. Не предполагайте, че цялата информация на сайта на вашия език трябва автоматично да се прехвърли. Трябва да се направи оценка на целевата култура и общество. Дали това е култура, която разчита на описание на информацията, за да разбере напълно концепцията или продукта? Или е култура, която разчита повече на изображения или която се нуждае от малко текст, за да схване идеи и концепции? Ако вашият сайт използва много технически език, тогава помислете как най-добре да прехвърлите тези концепции, без да използвате език.

Снимки в локализирането на уебсайтове

Изображенията носят много фини културни послания в себе си. Те могат да кажат много за вашата фирма или продукт. Снимките или изображенията може да имат определено отрицателно въздействие, което да отблъсне аудиторията. Това е област, която сега за щастие получава внимание в локализирането на уебсайтове. Например, ако един туристически сайт в мюсюлманска страна използва снимки на жени в бикини, диско танци и пиене на бира, едва ли ще бъде много успешен.

Когато включвате снимки на персонала, е разумно да ги приспособите към това, което ще изглежда позитивно за целевата аудитория. Снимка на директора зад бюрото в кабинета ще бъде добре за общество, зачитащо старшинството. За едно егалитарно общество обаче е по-добре да се покаже как директорът се смесва с персонала. Именно чрез снимките уебсайтовете могат привлекат аудиторията или да я отблъснат.

Символи в локализирането на уебсайтове

Също като снимките и символите могат да причинят проблеми при локализирането. Иконите, използващи пръсти, като знак ОК или V-знак, могат да означават различни неща за различните култури. Западните символи не винаги означават същото в другите култури. Използването на животни в лога може да доведе до смущения и допълнителни проблеми. Например, свинете се смятат за нечисти в Близкия изток, а кравите са свещени в Индия.

Цветове при локализирането на уебсайтове

Цветовете също са заредени с културни значения, които трябва да бъдат анализирани при локализирането на уебсайтове. Избирането на грешен цвят за лого или фон не винаги ще има катастрофални последици, но е препоръчително да се избягва. Например, в Япония бялото обикновено се свързва с траур. В Китай червеният цвят се счита за благоприятен. В Африка някои цветове представляват различни племена.

Навигация в локализирането на уебсайтове

Често срещан проблем при локализирането е ефектът върху оформлението при превод. Чуждестранните скриптове могат да накарат вашите страници да се нуждаят от по-голямо или по-малко място в зависимост от целевия език. Не всички езици се четат отляво надясно. Арабският се чете от дясно на ляво, а японският и китайският- отгоре надолу. Достъпът до определени страници също е фактор, който може да е от значение. Високо йерархичните култури могат да гледат на сайта положително, ако достъпът е само за регистрирани, докато егалитарните култури могат да сметнат това за неприятно.

Съдържание в локализирането на уебсайтове

Изследването на вашето писмено съдържание във всеки процес на локализация е критично за неговия успех. Това е важно не само за правилното прехвърляне на аспекти като дати, валути и мерни единици, но и за представяне на правилния имидж. Превод на уебсайт. Върху продукт или компания ще се фокусира сайтът? И двете носят със себе си определени съображения, зависещи от целевата култура. Ако дадена фирма се рекламира в култура, която зачита старшинството и йерархията, читателите ще искат да видят информация за старшите членове. Заедно с техните имена и ранг ще искат също да ги оценят чрез информация за професионалната им квалификация, опит и контакти. За една егалитарна култура обикновено това може да се избегне, тъй като би граничило със самохвалство.

Превод на уебсайт. Заключение

Културата засяга всичко, което правим, казваме, четем, слушаме и мислим, и дори уебсайтовете не могат да избегнат влиянието ѝ. Въздействието на културата върху локализирането на уебсайтове е огромно. Горните няколко примера са едва само върхът на айсберга. Броят на променливите, които трябва да се вземат под внимание, изисква експертните познания за превод на уебсайт и на дизайнера на уеб сайта, и на консултанта в областта на културните комуникации. В тандем те могат да идентифицират проблемите, които ще окажат влияние върху успешното локализиране на сайта. В момент, когато интернет навлиза във все повече и повече къщи, е от решаващо значение компаниите, участващи в интернационализацията на своя бизнес, да обмислят локализирането на уебсайта си. Те трябва обаче да се погрижат и да използват ефективни междукултурни анализи.