От години изследванията и анализите показват, че онлайн обучението е най-ефективно, когато се доставя на крайния потребител на родния му език. Превръщането на съдържанието от изходния  език в желания локализиран език е само първата стъпка в предоставянето на успешни материали за е-обучение. За да могат платформите за електронно обучение да постигнат максималния си потенциал съществуват няколко фактора, които изискват задълбочено обмисляне и обработка.

Създаване на последователно съдържание

Независимо от какъв език трябва да се преведе материалът за електронно обучение, екипът от езикови експерти и инженери трябва да гарантира последователен подход. Точността на езика е важна, а за да се постигне истински успех цялото съдържание трябва да е предадено вярно. Докато лингвистите се концентрират върху локализирането и подбора на думи, някои неща могат потенциално да бъдат “изгубени в превода”. Ролята на инженерите е да изграждат и тестват съдържанието в желаната платформа. Така се гарантира, че всяка версия покрива изискванията на клиента и цялото съдържание е там и отговоря на критериите за качество.

Общ превод

Първата стъпка в такива проекти е винаги конверсията на думите. Някои доставчици или клиенти могат да считат това за “лесна работа”. Но всъщност е необходим по-холистичен подход, за да се отговори на очакванията на аудиторията с опит в електронното обучение. За тази цел е необходима консултация с клиента, за да се генерира креативна локализация чрез географски променени графики, комуникации на екрана, визуални и текстови, които се синхронизират след като веднъж са преведени. Думите и графичните елементи трябва да работят в хармония, за да се постигне по-изгладен краен резултат.

LTR (Left To Right) срещу RTL (Right To Left)

Езици като иврит, арабски или урду представляват друго предизвикателство за качественото удовлетворяване на потребностите на крайния потребител. Преводът на съдържанието “от дясно на ляво” (Right To Left) в тези случаи изисква “огледален образ”. Така се дава възможност на крайния потребител да бъде в състояние да го разбере напълно. Макар че това на теория звучи като сравнително проста задача, необходимо е допълнително внимание при функционалните и езикови тестове. Така ще се гарантира, че цялото съдържание е отразено и графиката, и копирането съвпадат и имат смисъл.

Локализиране на връзки и актуализиране на URL адреси

Всички курсове за електронно обучение имат съдържание, което включва връзки към други страници или URL адреси. Това също изисква внимание. За да следвате един наистина холистичен подход в работния процес, самите страници също трябва да бъдат локализирани на желания език. Ако не го направите, може да се приеме, че услугата е с по- ниско качество, а и също така противоречи на последователността на съдържанието. Локализация на електронно обучение.

Мултимедийни съобщения

В редица учебни материали са включени мултимедийни елементи. Независимо дали става дума за видео инструкция или обяснително аудио, локализацията им е също толкова важна, колкото и текстът. Локализацията на видео съдържанието има няколко опции под формата на субтитриране или дублиране. Може да се изисква експертен съвет и разработка, за да се гарантира, че съдържанието на екрана се синхронизира перфектно с допълнителното форматиране. Субтитрирането изисква езиков преглед, за да се гарантира качеството на преобразуването. А дублирането е процес, който се нуждае от перфектно владеене на езика като роден, както и от тестове за осигуряване на качеството. Това е необходимо, за да бъдете сигурни, че сте изработили изпипан и задоволяващ високи изисквания краен продукт.

Системи за управление на обучението

Този етап от проекта за е-обучение е жизненоважен. Повечето доставчици генерират своите курсове и съдържание за системата за управление на обучението. Дилемата тук е, че има няколко различни спецификации, които трябва да се вземат предвид. Така че ангажирането на реномиран и опитен експерт по локализация  на такива системи може да бъде необходимо условие за това вашият проект да се превърне в успешен, а не в скъпо струваща катастрофа.

Трябва да се вземе предвид съвместимостта на браузъра с локализираните файлове / графики / съдържание. Ще трябва да бъдат обсъдени, прегледани и осигурени персонализираните функции на всяка система за управление на обучението, за да се гарантира правилното показване и работен поток. Локализация на електронно обучение. Поддържа ли системата за управление на обучението всички функции като движеща се графика, субтитриране и изскачащи прозорци и т.н.? Това са само няколко потенциални клопки в процеса на локализация на електронното обучение, но една опитна преводаческа агенция ще има всичко това и ще бъде добре подготвена, за да се справи с тях.