Локализацията е наложителна за почти всеки бизнес, който възнамерява да се разшири през следващите години. И така, може ли пазаруването да остане изключение?

Разбира се, пазаруването е широко понятие, което включва и всичко, което купуваме и продаваме онлайн. Както при всички други бизнеси, приложенията или порталите за пазаруване също изискват локализация, за да могат потребителите да се наслаждават на истински персонализиран и подобен на местния опит при извършване на транзакции.

Локализацията трябва да отговаря както на вашите очаквания, така и на тези на потребителите, като по този начин се създава печеливша ситуация и за двете страни.

Необходимост от локализация в пазаруването. Последни тенденции при локализация на пазаруването

Представете си приложение за пазаруване, което е изцяло написано на език, който не говорите или разбирате.

Няма ли да ви отблъсне? Разбира се, че да.

Хората се чувстват най-удобнo, когато си взаимодействат на собствения си език, независимо дали е с компютър или с човек.

Не е чудно, че почти всяко приложение и портал за пазаруване, които някога са се стремели към глобализация, са се обърнали към локализацията. По този начин не се ограничават само до местната аудитория. Така чрез поддържане на текущата тенденция на локализация могат да увеличат пазарната си база, като по този начин отварят вратата за проучване на по-голяма група клиенти.

Предизвикателства в локализацията на онлайн пазаруването

Ето някои от най-често срещаните предизвикателства, които порталите за електронна търговия могат да срещнат, докато се справят с тенденциите в локализацията.

Насочване към съответните вътрешни пазари

Градските пазари са предизвикателни и конкурентни. Истина е, че почти всеки е проправил път за проникване в сравнително по-грамотни пазари от гледна точка на локализацията. Истинските предизвикателства обаче се крият в справянето с регионалната или вътрешната аудитория на държава, която има достъп до технологии, но не и достатъчни нива на грамотност. В тези случаи, потребителите не могат да разберат всичко, което е написано на собствения им език. Предизвикателството тук е да се подготви специфичен за пазара план за локализация и след това да се разработи така, че да бъде подходящ за целевата аудитория.

Специфична за пазара съвместимост

Разбира се, всеки пазар е различен и има местни правила и наредби, на които трябва да отговарят местните портали за електронна търговия. Понякога е истинско предизвикателство в приложението да се включи местното търговско право. Често то изисква много изследвания и правно уместен превод, който да предава посланието по правилен начин и в същото време да запазва първоначалния смисъл.

Локализиране на приложения и уебсайтове

Приложенията имат глобален обхват, но ако тези приложения не се свързват локално, може би собствениците на фирми няма да могат да проучат реалния потенциал на целевия пазар. Локализираните приложения и уебсайтове трябва да имат подходящо локално съдържание. Трябва да имат менюта, които да бъдат лесни за разглеждане и проучване от страна на местните потребители, съчетани с лекотата на транзакциите и условията за плащане, обяснени на съответния език. Това изисква специалисти по локализация и превод, които са много добре запознати с пазара.

Предимства на локализирането на уебсайтове за пазаруване, количка за пазаруване и мобилни приложения:

Локализацията носи предимства, както за потребителите, така и за собствениците на фирми:

  • лесна употреба и разбиране
  • информирано вземане на решения
  • установяване на потребителски връзки в дългосрочен план
  • влияние върху потребителските навици
  • достъп до по-голяма потребителска база
  • увеличаване на общите приходи, и т.н.

Така че, възползвайте се от тези предимства!

Открийте професионален лингвистичен екип, съставен от квалифицирани и чувствителни езикови експерти, които разбират както основите, така и специфичните за пазара аспекти на езиковите преводи и локализация. Порталите за електронна търговия е добре да бъдат обслужвани от такива професионалисти, които да комбинират автоматизацията с човешкото докосване. С подходящия превод и локализация, никога не бихте пропуснали да установите истинска човешка връзка с вашите клиенти.