Гарантирането, че текстовото съобщение носи правилния емоционален тон чрез добавяне на емотикони или GIF (графичен интерфейсен формат), е често срещан избор в наши дни. В края на краищата кой не е изпитвал недоразумения, когато думите са недостатъчни.

Защо да не се възползваме от това, че човешките същества се учат да четат “образи” от раждането?

Изобилието на GIF и емотикони свидетелства не само за тяхната популярност, но и за променящата се природа на комуникацията между хората на дълги разстояния.

GIF (кратки, кадри от видео без звук) бяха създадени преди 30 години, четири години преди създаването на World Wide Web.

Това беше по времето, когато използването на компютър се плащаше на час в централизирани компютри, собственост на компании като CompuServe. Технически GIF е революционен формат. Използващ алгоритъм за компресиране, който позволява на изображенията да използват по-малко пространство за съхранение на данни. Днес тези малки фрагменти, части от движение, са се доближили до самото ядро ​​на езика, като понякога заместват изцяло думите. Превод на приложения.

GIF и емотиконите създават безкрайни предизвикателства по отношение на превода,

дори и сред различни демографски райони на една и съща държава. Често разликата в разбирането им е важна. Има онлайн инструменти за превод на двата вида графики.

Има и инструменти, които ще помогнат на хората да намерят или да създадат свои собствени картинки само като заявят емоциите, които искат да изразят.

Но очевидно един GIF, съставен от няколко секунди от британско телевизионно шоу, може да не говори нищо на колеги или клиенти в Бразилия. Тук трябва да се намеси локализацията, която да го приспособи за конкретното място, за което е предназначен.

На ниво програмиране различните платформи могат да показват емотикони по различен начин, в зависимост от устройствата и операционните системи. Цветовете, формите и изразът на чувства, които искате да предадете, могат да бъдат напълно различни на мястото, където ги изпращате.

Това прави пост-редактирането и тестовите фази на локализирането много по-важни.

Емотиконите имат някаква “композиция”,

което означава, че могат да бъдат изградени заедно в по-сложни смислени структури. GIF обаче показват уникални и специфични сцени, което ги прави по-малко универсални.

И двете предлагат онези нюанси на неизказаното, което традиционно наричаме значение “между редовете”. Така че за чуждестранните пазари те трябва да бъдат подбрани много внимателно от местни хора, които са наясно с това как ще бъдат възприети. Превод на приложения.

Има редица приложения за GIF, включително функция Face to GIF. Която използва камера, за да анализира изражението на лицето, за да създаде GIF. Дали такива директни изрази на намерението на индивида ще се предадат ефективно към хора от други възрастови групи, още повече от други държави, не е ясно. Превод на приложения.

Те трябва да се разглеждат за всеки отделен случай. Защото дори и смисълът на най-елементарните емотикони в този момент рядко се разбира в световен мащаб. Очевидно е, че хората навсякъде искат да използват този вид комуникация и “азбуката” на емоционалните символи бързо се разраства. Превод на приложения.

Unicode (стандарт за изчислителна индустрия за последователно кодиране и представяне) ще добави 157 нови емотикона през 2018 г., които ще бъдат пуснати в средата на годината на смартфоните по света.

Подобно на всяка друга сложност на превода, използването на символи като GIF и емотикони за глобалната ви комуникация е област. Даваща възможност, но съдържаща и риск. Това е растящ, оживен аспект на езика, който бизнесът не може да си позволи да игнорира. А в правилните ръце може да даде допълнително измерение на вашите послания.

Свържете се с нас: https://slsp-bg.com/kontakti/