Локализация на софтуер

Локализация на софтуер. Достигнете до по- голяма аудитория с Вашия софтуер и приложения

Локализация на софтуер – Софтуерната локализация е процес на превод на текста и приспособяване на функционалните елементи на софтуерното приложение така, че да могат да бъдат използвани от потребители в международен мащаб. Трябва да използвате първокласна методология и напреднали технологии за локализация, за да се уверите, че Вашият софтуер е готов за глобално потребление.

Според едно скорошно проучване, проведено от Gartner, до 2017 г. над 268 000 000 000 сваляния в световен мащаб ще генерират $ 77 милиарда долара от приходи. Най-добрият начин да се задоволят и глобалните пазари, и клиентите е да предложите Вашето приложение на родния им език. Едно скорошно проучване на Common Sense Advisory е установило, че повече от половината от потребителите в световен мащаб купуват продукти от уеб сайтове, които предоставят информация само на собствения им език. И повече от половината от страните в топ 10 за сваляне на приложения и приходи са не-англоезични страни от Европа и Източна Азия.

Локализирайки Вашите приложения, може да добавите културен нюанс, за да увеличите доверието и да създадете по- добър цялостен потребителски опит.

Методология за софтуерна локализация

Най- добрите софтуерни практики за локализация на софтуер включват пренос на оригиналното съдържание и потребителски интерфейс от един език на друг, като се поддържа използваемост. Основните принципи на софтуерната локализация се прилагат за всеки от различните видове софтуер (десктоп софтуер, уеб приложения и мобилни приложения), но за да се гарантира най-високо ниво на обслужване, трябва да се прилага уникален подход за всеки. По същия начин подходът към всеки софтуерен проект за превод трябва да е уникален, за да се постигне по-специално това, което клиентът иска да постигне. По-долу са стъпките, които биха могли да помогнат в това отношение:

Дизайн за локализация: Вземете превантивни мерки, за да се уверите, че функционалността на Вашия софтуер на основния език е най-добре подготвена за локализация и международно разгръщане

Преведете текстовите стрингове на софтуера: Преводачи професионалисти да локализират всички текстове в рамките на софтуера

Завършете напълно приложението, като го допълните с всички локализирани текстове

Тестване: Щателно да се тества локализираният софтуер, за да се гарантира качеството на език, Вид и функционалност

Водещи в индустрията софтуерни специалисти трябва да работят с езикови експерти, за да осигурят преведения софтуер и да го подготвят за глобална употреба.

Процесът на локализация на софтуер в 4 стъпки

1. Дизайн на потребителския интерфейс за локализация.

Стремейки се да даде най-добри резултати от процеса на локализация, този раздел обяснява най-добрите практики за проектиране на потребителски интерфейс (UI) за локализация. След превода на стринговете от потребителския интерфейс е важно за разработчиците да изгладят всички недостатъци в изходния език, така че те да не се прехвърлят в целевия език. Формализирането на стринговете ще позволи те да бъдат лесно преведени. При подготовката за локализация се уверете, че има достатъчно място в потребителския интерфейс и приложете стандарта Unicode, за да се гарантира поддържането на буквите. След като са взети тези предварителни мерки, следващите стъпки в процеса на локализация могат да започнат.

2. Превод на текстовите стрингове:

Когато локализирате стринговете на потребителския интерфейс UI, най- често се използва памет за превод (translation memory)- инструмент, използван за съхраняване на текст и в двата езика- основния и целевия. Така се гарантира съгласуваност на превода в целия софтуер. Стринговете се локализират, за да останат в синхрон с терминологията на операционната система и да се придържат към ограниченията за дължина.

Обикновено по време на процеса на локализация на софтуер трябва да бъдат преведени следните елементи: потребителски интерфейс, документация, съдържанието за онлайн помощ и генерираното съдържание от потребителския форум за поддръжка.

3. Компилиране на софтуера с локализираните файлове.

Процесът на компилиране на изходния код в изпълним код има като резултат завършен функционален продукт. Този процес се извършва след превод на стринговете с локализираните файлове.

Когато се изграждат локализираните приложения, ще има промени, с които трябва да се съобразите. Една обща корекция е преоразмеряване на елементите на потребителския интерфейс, за да се компенсират промените в дължината при отделните езици. Тези промени в дължините на стринговете могат да означават, че може да бъде засегнато оформлението на потребителския интерфейс и трябва да бъдат променени по размер елементи от него като бутони например.

4. Тестване на софтуера и приложенията

Когато елементите на потребителския интерфейс са преведени, следващата стъпка в процеса на локализация е да се тестват софтуерът за точност на език и функционалност. Добре е да имате говорещи дадения език, за които той е роден език, които да тестват лингвистиката, за да се уверите, че езикът се чете правилно и се придържа към целите Ви.

Прави се и козметичен тест, за да се идентифицират някакви проблеми с графиката или оформлението на приложението. Прави се и функционален тест, за да потвърдите, че продуктът на целевия език се показва и държи точно като изходния език в операционни системи и браузъри на езика на локализираното приложение.

За подобряване на качеството на продукта може да се направи и тестване чрез QA (Въпроси и отговори) или OnDemand услуга, която предлага незабавни цитати и качвания.