Локализация на софтуер за управление на строителни проекти 01

В наши дни строителството стана по-сложно и високотехнологично от всякога. Строителните фирми, архитектите и клиентите очакват от ръководителя да използва най-новите технологии за управление на строителния процес, за да гарантира, че проектите се изпълняват навреме, отговарят на стандартите за безопасност и са в рамките на бюджета. Технологиите за управление на строителния процес са извървели дълъг път в посока опростяването на проекти и увеличаване на възможностите за въвеждане на данни в реално време – от добавяне на бележки и качване на снимки, до подписване и изпращане на отчети. Това води до все по-високо търсене на този вид софтуерни приложения.

Ако вашата компания предлага софтуер за управление на строителни проекти, софтуер за строително счетоводство, за строителен дизайн или друг софтуер, свързан със строителната индустрия, то би било добре да помислите за локализиране на вашия софтуерен продукт, за да го реализирате на международния пазар и да увеличите приходите си.

Ето няколко съвета, които да Ви гарантират успешна локализация:

  1. Преведете правилно терминологията!

Строителната терминология може да бъде сложна и подвеждаща, особено когато е извън контекст. За да сте сигурни, че терминологията е преведена точно, следвайте следните важни стъпки:

  • Създайте речник на ключовите термини във вашия софтуер и добавете техните дефиниции. Преведете първо този речник. Ако имате вътрешни рецензенти за превода, първо потърсете тяхното одобрение на речника преди да започнете превода.
  • Изберете преводачи с опит в строителния софтуер, за да се справят с уникалната строителна терминология. Те трябва да са запознати със строителната индустрия и да имат задълбочено разбиране на термините както на изходния, така и на целевия език. Преводачите, които са извършили голям обем преводи на строителен софтуер, обикновено са най-подходящи за тези проекти.
  • Изисквайте преводачите да изследват термините на всеки конкретен целеви пазар. Терминологията винаги се развива, така че е необходимо да се проверяват настоящите отраслови норми, като се изследват съществуващите документи на всеки целеви език. Бързият преглед на индустриални блогове, публикации, организации определящи стандарти и индустриални групи, може да разкрие най-подходящата терминология. Осигурете на преводачите софтуерен контекст. При превода на софтуерни поредици, които са извън контекст, лесно се допускат грешни предположения за смисъла. За да избегнете подобни неточности, е полезно да осигурите на преводачите достъп до работещото приложение или екранни снимки, показващи поредиците в контекст.

 

Следва продължение…