Локализация на софтуер за управление на строителни проекти 02

  1. Тествайте локализираните приложения

След приключване на превода е важно да се извърши задълбочено тестване, на приложението на всеки целеви език. Това тестване трябва да бъде завършено от хора, за които съответния език е роден, но и които познават в детайли приложението. Ето няколко предложения:

  • Очертайте тестови скриптове за излагане на ключови елементи от потребителския интерфейс. Достъпът до някой екрани може да е по-труден, може да са нужни допълнителни настройки, въвеждане на данни и т.н. Предоставянето на подробни инструкции в тези текстови скриптове, би улеснила тестовия процес.
  • Потърсете нелингвистични грешки. Строителният софтуер често има ограничения за дължина на текста, с малко място за преводи на по-дълги езици. По време на тестване е важно да търсите пресечени поредици и контроли, които автоматично преминават в съседни елементи на екрана. Могат да се намерят и други проблеми с интернационализацията, като кодиране на символи, ред на сортиране, формати за време и дата и форматиране на номера.
  • Осигурете пълноценна среда. Строителните приложения често имат уникални изисквания за тестване, тъй като те зависят от специфичния хардуер и мрежови конфигурации. Ако тези елементи не могат да бъдат лесно възпроизведени от вашия партньор за тестване на локализация, можете да поканите лингвистични тестери да работят на място във вашия обект. Като алтернатива, може служители ви да създават екранни снимки на локализирания потребителски интерфейс и да ги изпращате на вашия партньор за локализация за преглед.
  1. Защитете софтуера по време на превода.

Особено важно е да се гарантира сигурността на приложението ви за строителен софтуер, при процеса на локализация. Трябва да гарантирате, че в локализираните файлове не се вмъква злонамерен софтуер и да се запази поверителността на „архитектурата“ на приложениeто. Следвайте тези прости правила:

  • Ограничете достъпа до необработени файлове. Вашият партньор за локализация трябва да разполага с инструменти за анализиране на файловете за превод, и да предостави на преводачите достъп до тях, онлайн или в сегментиран файл, като същевременно защитава остатъка от кода и маркирането. Преводачите не трябва да получават сурови файлове за превод.
  • Уверете се, че преводачите са подписали строги споразумения за конфиденциалност. Подчертавайки важността на поверителността, вие и вашият партньор за локализация съобщавате на преводачите необходимостта да се въздържат от обсъждане или споделяне на подробности от работата си върху вашето приложение.
  • Работете с професионални преводачи и бъдете постоянни в избора на партньори за превод и локализация от проект, на проект. Последователността при избора на преводачи изгражда доверие и повече сигурност;
  • Изисквайте окончателни проверки за целостта на файловете. След приключване на превода е важно програмно да се провери дали единствените различия в локализираните файлове са в насочения към потребителя текст. Никакъв заобикалящ код или елементи за маркиране не трябва да варират между файловете на източника и целевия език. В допълнение към запазването на сигурността на приложенията, тази стъпка ще улесни и изгражданията, като предоставя чисти файлове без разминавания в разстоянието, прекъсванията на линиите, маркерите за подреждане на байтове и кодирането.

Надяваме се, тези три съвета, да са ви от полза, ако обмисляте да превеждате приложения за строителен софтуер.