Добрата практика в локализацията на сайтове

Три примера за добра практика

 

Нарастващата глобализация предоставя на брандовете големи възможности да завладеят нови пазари, а интернет драстично намалява бариерите за това.

Като резултат нараства глобалната конкуренция така, че брандовете трябва да се уверят, че техните уеб сайтове са подходящо локализирани на различните езици, за да успеят в международен план.

В тази статия ще разгледаме някои фактори, критични за успеха на локализацията на уеб сайт и ще дадем примери за сайтове, които са се справили добре в това отношение.

 

Адаптиране

 

Дейвид Огилви- водещ специалист по реклама от 20-ти век, обявен за “Бащата на рекламата” от хората в този бизнес, прави станалото пословично изявление:

„Аз не знам правилата на граматиката … Ако се опитвате да убедите хората да направят нещо или да купят нещо, ми се струва, че трябва да използвате техния език, езика, който използват всеки ден, езика, на който мислят. Ние се опитваме да пишем на местния език, на жаргона.“

Той има предвид езика, който хората използват в ежедневните разговори помежду си. Ако клиентът трябва да участва, за да си преведе посланието ви, значи сте го загубили.

Ето защо комуникацията на ежедневния език на Вашия целеви пазар е от ключово значение за постигането на търговски успех.

Процесът на адаптиране на идентичността и посланието на Вашия бранд за различни култури и публика, е изключително важен, тъй като различните групи реагират различно на различни символи, съобщения, сигнали и дори цветове.

Послание, което е успешно адаптирано, директно ще се превежда на други езици и ще е насочено директно към други култури, така че ще поражда същите емоции и ще води до същите заключения на целевия език, както и на основния език.

Адаптирането е изключително важен елемент на уебсайта или локализацията на дадено приложение и брандовете, които успешно адаптират своето съдържание, обикновено имат по-висок рейтинг за потребителска ангажираност и конверсия.

 

Комбинации на държава и език

 

Това, къде живее даден потребител, не определя задължително неговия роден език. Например има големи емигрантски общности в много страни като Сингапур, Обединените арабски емирства, Германия и Монако.

Тези потребители могат да искат съдържанието на уеб сайта да е на родния им език, но цените да са показани в местните валути. Подобно е положението с много страни като Белгия, Индия и Швейцария, които официално са многоезични.

Така че локализирането на уеб сайтовете трябва да позволява страната и езикът да бъдат локализирани независимо, за да отговарят на предпочитания език на потребителя.

 

Дата и време

 

Препоръчва се показването на дати и часове в предпочитани местни формати, тъй като така се избягва объркването и се дава възможност да се подобри възприемането на сайта от потребителя.

Очевиден пример за това е разликата между Великобритания и САЩ във формата за дата. Ако сайтът ви обещава да достави стоки на 11/12/13, потребителите във Великобритания ще очакват това да е на 11 декември 2013 г., докато американските потребители ще мислят, че датата за доставката е 12-ти ноември, 2013.

Аналогично е положението с Япония, където датата се изписва, като на първо място е годината, след това месецът, след това денят, така че датата, цитирана по-горе, ще накара един японски потребител да мисли, че неговите стоки ще бъдат доставени през 2011 година.

 

Валута и опции за плащане

 

За извършване на сделки в магазини или сайтове за електронна търговия, които предлагат абонаменти за членство, е много важно цените да са в местна валута.

Когато потребителите влизат в сайта ви, последното нещо, което искат, е да трябва да конвертират всички цени в своята валута, за да могат да ги използват, за да вземат решение.

Потребителите в различните страни имат също различни предпочитания за начините на плащане. Така например iDeal е предпочитан метод за плащане на онлайн купувачите в Холандия, докато потребителите в Китай предпочитат Alipay, Tenpay, а мнозина предпочитат да плащат в брой при доставка.

Ако не предлагате местни методи за плащане във вашия сайт, тогава започвате да губите продажби за сметка на вашите конкуренти.

 

Международна доставка на стоки

 

Очевидно е, че ако искате да продавате стоки в международен план, трябва да предлагате международна доставка на стоки.

Но процесът на международна доставка на стоки не винаги е прост и лесен. Много страни имат сложни наредби, свързани с митниците и митата.

Ако търговците на дребно изберат да предлагат международна доставка на стоки, важно е те да имат ясно ценообразуване, което включва разходите за доставка и всички разходи, свързани с износни мита или други такси.