Локализация на сайтове

Локализация често срещани грешки

Локализация на сайтове. Локализация е идеален пример за сложен проект, който съдържа много и времеемки задачи. С многобройните си стъпки и участниците в проекта, един проект по локализация може да се забави или да отпадне от приоритетите доста лесно. С един проект за локализация може да се блокират много ресурси, и за това е добре да се знаят всички потенциални трудности и често срещаните грешки. А от добре управляван проект може да спестят пари, време, и да бъде ефективен във всяко едно отношение. Така че това е- доброто планиране, локализация и правилният избор на инструменти може да облекчи и да добави стойност на работата Ви .

Ето и някои от най-често срещаните грешки при локализация. Препоръчваме Ви да ги разгледате по-внимателно, за да се избегнат всички потенциални проблеми, които можете да срещнете във Вашия проект.

 

Локализация често срещани грешки

 

Общи грешки от гледна точка на Ръководителя на проекта:

 • Ако говорим за локализация на уебсайт, софтуер или приложения са нужни програмисти на пълен работен ден в проекта за локализация. (Това е най- сложния вариант- да се локализира софтуер)
 • Аутсорсинг при превода, за да сте сигурни, че използвате услугите на професионалисти. (Работата по превода може да се управлява по много начини. Намерете този, който подхожда най-добре на Вашите нужди и ресурси.)
 • Изпращане на групи от файлове прекалено на често. (Това забавя работата, и рискът от грешки е огромен.)
 • Лоша комуникация. (Кореспонденцията винаги е предизвикателство. За да получите добри резултати и високо ефективен се нуждаете от добър проджект мениджър.)
 • Избор на най- ниската цена за локализация. (Евтини решения може да са добър избор, но качеството и опита имат своите предимства и добавят стойност към Бизнеса Ви.)
 • Аутсорсинг за всеки проект с различни агенции или преводачи. (Дългосрочните взаимоотношения улесняват работата на всеки и елиминират нуждата от повторни обяснения и опознаване. Спестяват време и пари. Не трябва да давате част от работата на една агенция, защото например предлага по- ниски цени в тази област, а друга част на друга. В крайна сметка сглобеният краен продукт може да стане толкова некачествен, че повторното му изработване да увеличи крайната стойност двойно, вместо първоначалните Ви планове да спестите.)
 • Твърде стриктни етапи за голям проект, те изисква много време и ресурс. (Както казват: Рим не е бил построен за един ден.)
 • Не се предлага одит и липсват инструменти и механизми за проверка на извършените преводи и локализация за осигуряване на качеството на локализираните продукти. (Трябва да бъдете в състояние да направите оценка на резултата.)
 • Не разбиране за това дали материалът за различни езици е актуален. (Ако ръководителят на проекта няма отговор на този въпрос, процесът доста ще се затрудни.)

 

Общи грешки от гледна точка на програмистите:

 • Потребителски интерфейс изисква редактиране след превод. (Ако се мисли за локализацията в ранните етапи на създаване на софтуера или продукта значително улеснява проектите по локализация в бъдеще).
 • В софтуера има изображения, които съдържат текст. (Ако всички текстове са делими, и с тях може да се оперира като с текст, а не като с картинка, то управлението на локализирани версии става много по-лесно.)
 • Поставяне на текст директно в кода вместо в отделни файлове. (Локализация е много бавен процес, ако трябва първо да се търсят текстовете в кода.)
 • Да приемем, че всеки език има същата граматиката като английския (например или като изходния език от който тръгва целия процес на локализация. Езиците и особено граматиките са трудни и безкрайно различни. Без възможност да се използват всички видове представки, наставки и други граматични елементи, работата по локализацията е почти невъзможна.)
 • Да приемем, че всеки език е толкова стегнат като изходния. (Преводът може да бъде значително по-кратък или по-дълъг, в зависимост от целевия език.)
 • Да приемем, че цифри, единици, дати и часове не се нуждаят локализация. (1000 мили или 1609 км? 3.20.2014 или 20.3.2014? 13:00 или 1:00? Локализацията е повече от думи и цифри, тя е адаптиране към цялостна култура.)
 • Използване на погрешен набор от символи. (Ако имаме целеви език като немски, например, то трябва в локализираната версия да съобразим, че той има някои специфични символи, чиято липса ще окаже негативно влияние.)
 • Липсват автоматизирани тестове по локализираната версия на софтуера. (В най-лошия случай една малка грешка може да попречи на работата на софтуера.)

Общи грешки от гледна точка на преводача:

 • Не получава пояснение за контекста. (Контекста определя избора на тона, стила и думите при превод и локализация. Да се превежда без да се знае контекста е неприемливо и води до много цикли за преглед и корекции.)
 • Не се изясняват неясни теми и въпроси. (Качеството на превода е сбор от много неща. Дискусиите са знак за професионализъм, защото се намалява риска от недоразумения.)
 • Да се приеме, че всяка дума има само един възможен превод. (Или казано по друг начин да не се използва богатството на даден език и вместо да се използват синоними една и съща дума или термин да се превежда винаги по един и същи начин).

Някои от тези проблеми са лесно отстраними, ако използвате опитни специалисти в тази област. Най- важният ресурс за успешен проект за локализация са подходящите хора. Участниците в проекта и процесите не могат да се организират без прождект мениджмънт. Най-голямата грешка е да няма такъв.

Ръководител на проекта и ясния план ще ви спасят от много проблеми по време на проекта.