Локализация на превод – Проучване и оценка на доставчици

Локализация на превод. След като сте проучили Вашите нужди и сте решили да използвате външна фирма за превод и локализация, как да изберете най-подходящата? Първата стъпка е да се извърши проучването от първата част на тази статия. Ако не го направите, ще имате много въпроси без отговор на всяка стъпка от процеса по локализация. Извършването на предварително планиране и проучване Ви поставя в много по- добро положение. Вече сте готови и външната фирма няма да чака за отговори и вие няма да прекарвате часове, обяснявайки си основни понятия.

Ограничете броя

След като имате списък с фирми за локализация, които са потенциални изпълнители на Вашия проект, трябва да го ограничите. Дори да прекарате по едни ден за всяка фирма, за да направите проучване и срещи, може да прекарате 2 седмици или повече, за да извършите първоначална селекция.

Ако още не сте го направили, потърсете онлайн какво казват клиентите за всяка от фирмите в първоначалния Ви списък и дори поговорете с някои преводачи, работили с тези фирми. Доволни ли са преводачите от тях (което означава да не бъдат претоварвани с работа, добре управлявани проекти, реалистични очаквания)? Изпълненият превод доставя ли се на клиента на време? Има множество блогове и мейлинг листове, които доброволно ще Ви предоставят тази информация!

И накрая, изпратете им имейл с молба за информация. Може да откриете, че селекцията е по- лесна, ако някои не успеят да Ви отговорят в рамките на 24 часа. Ако те не се интересуват достатъчно, за да си осигурят нови клиенти / бизнес, как ще се отнасят към съществуващите клиенти? Може да се окаже, че техните комуникационни умения не са добри, и имейлите им са на нечетим английски или друг език, за който става дума.

След като направите тези неща, би трябвало да можете да ограничите Вашия списък до няколко „Да“, няколко „Може би.“ и достатъчно „Не“, така че времето, прекарано за първоначалните проучвания, да си е струвало..

Намалете още списъка

След като имате списък на фирми, които считате за евентуално подходящи, заемете се с няколко ключови неща, които трябва да се обсъдят.

Решете какво е най- важно за вас. Започнете дискусията, след като сте си изяснили какви са Вашите бизнес цели- спестяване на пари? Бърза възвращаемост? Безупречно качество на локализация на превода? Нещо друго? Подгответе въпроси, които ще накарат кандидатите да Ви дадат отговор на тези въпроси.

На този етап също така трябва да попитате всички от Вашия списък с кандидати дали може да им изпратите обширен въпросник. Техните отговори ще Ви помогнат да решите дали тяхната фирма отговаря на Вашите нужди и дали искате да изберете по-нататъшно развитие на отношенията си с тях. В някои случаи може изобщо да не отговорят на запитването Ви. Това автоматично може да изхвърли фирмата от списъка Ви.

След като получите отговорите, ги сравнете. Каква информация са решили да не Ви предоставят? Къде са техните силни и слаби страни? Какво Ви впечатлява? Какво не? Отстранете от състезанието тези фирми, които не са склонни да предоставят информация или са предоставили информация, която не отговаря на Вашите бизнес цели.

След получаване на отговорите, вие може да сте в състояние незабавно да елиминирате някои фирми от списъка на кандидатите и всичко това преди дори да сте обсъдили разходите.

Започнете изграждането на връзка

След като имате солидна селекция на две или три фирми, работете с тях, за да се изгради връзка и да започнете работа. Преди да отидете по-нататък, поискайте да подпишат споразумение за неразгласяване на конфиденциална информация така, че да можете да започнете обмен на защитена информация

След като това е направено, изпратете им някои документи за проба така, че да могат да видят какво правите – графики, структура, инструменти, терминология и т.н. Всичко се отразява върху цената. Като говорите за цени, питайте ги за техните разбивки на разходите (как обикновено таксуват клиентите, какво е включено във всички разходи, тарифи за локализация на превод и т. н.)

Вземете клиентски препоръки, особено от клиенти във Вашата област или използващи инструменти като Вашите. Попитайте за анкети за удовлетвореност на клиенти от последните няколко години, за да видите какво мислят другите за тях. Ако не са направили такива, може да попитате защо. И накрая уговорете си телефонен разговор с всички кандидати. Това ще Ви даде възможност да изясните информацията, която са изпратили, а на тях да Ви питат повече за Вашите бизнес нужди. Около 1 час за всеки трябва да бъде достатъчен.

След всичко това трябва да сте си изяснили с кого си имате работа и дали бихте работили дългосрочно с тях.

Оставете ги да спечелят нещо

Помолете тези от фирмите, които са стигнали дотук, да уредят уеб- семинар или лична среща така, че да могат да Ви покажат своите уеб портали и да Ви обяснят как би трябвало да работи всичко. Поканете членовете на екипа и заинтересованите страни също да присъстват. Ако имате късмет, дори може да заведат вас и екипа Ви на обяд.

След като си тръгнат, съберете екипа и обсъдете. В някои случаи половината от екипа може веднага да каже, че не може да понася ръководителя на проекта от страна на фирмата за локализация. Добре е да знаете, тъй като те ще бъдат тези, които ще общуват с него.

Със свиване на маржовете и спада на приходите в индустрията за локализация на превод, трябва да знаете, че Вашият доставчик на локализация на превод може да не е в състояние да изпълнява пилотен тест или да положи прекалено големи усилия, за да Ви спечели, ако няма да спечели много от вас. С последните колебания на валутните пазари може да е трудно фирмата да Ви даде ценообразуване за 3 месеца, 6 месеца или година напред. Пазарите напоследък са прекалено трескави.