Локализация и превод. В днешно време е много вероятно да ви се наложи локализиране на вашето съдържание, за да расте вашия бизнес. Въпросът е как да го направите по най-рентабилен, а и пестящ време начин. В интерес е ин двете страни- ваш и на доставчика на езикови услуги, да се сведе до минимум излишните разходи по проекта, така че да не се плаща за потенциално ненужна работа, и така, че доставчикът може да се съсредоточи върху това, което прави най-добре – превода и локализацията, а не подготовката.

Има редица области, в които могат да бъдат сведени до минимум тези общи разходи, и по-долу, ние сме изготвили списък на няколко, които може да се отразят на гладкото изпълнение на вашите проекти.

Предоставяне на преводачески готови файлове:

не всички формати са създадени равни! Когато фирмата за локализация е снабдена със сканирано копие на файл, който не може да се редактира директно, може да се наложи да се таксува за екстракция или форматиране на работата. Обикновено това се случва със сканирани финансови отчети, маркетингови материали и промоционални снимки. Ако не се изпращат оригиналните файлове, които да могат да се редактират директно (EPS, Photoshop и т.н.), ще трябва да се напише текста ръчно отначало или да се извърши оптично разпознаване на символи върху текста, за да се направи оценка на обема и следователно да се оскъпи процеса.

Създаване на текста за превод от самото начало: често клиентите изпращат няколко файла към за превод, но по-късно става ясно, че действително изискват превод на определени части от текста. Тъй като превода обикновено се базира на броя думи намаляването на обема на текста ще помогне за по-ниски разходи и ще се ускори времето за изпълнение.

Свеждане на повторенията до минимум:

когато се изпращат съобщения за пресата или страници от уеб сайтове, често има текст, който се повтаря няколко пъти в различни документи или страници (например формата “компания АБВ” в края на прес съобщението или в меню и страничните блокове на всяка страница на уеб сайтовете). Ако се изпращат само веднъж това може да помогне за намаляване на обема. Въпреки това, бъдете внимателни с текст, който се появява в различни контексти. Ако вашият текст съчетава кратки форми като “Вашето запитване” и “прието”, то може да не е възможно да се използва повторно думата “прието” в различни изречение и на други езици. Възможно е да трябва да с еприложат други граматични правила, или просто да се изпозлва друга дума в другите езици в различен контекст. Може да се разгледат и сортират повторенията, които съществуват във вашите файлове и да се установи дали някои от текстовете могат да бъдат повторно използвани или не.

Изберете съдържанието си внимателно:

може да има огромно количество ресурси и съдържание на разположение на вашия изходен език (английски, български, без значение), които сте трупали в продължение на няколко години, но дали е необходимо да се преведе всичко това от самото начало? Много клиенти започват с една сбита версия на сайта, като внимателно избират най-добрите си казуси или дори препоръки, за да илюстрират своята цел на новия целеви пазар. Дори е препоръчително да направите едно тестване на ефективността на различни типове съдържание, насочени към новия целеви пазар преди да се впуснете в превод на цялото си, съществуващо съдържание.. Още по-добре, ако имате съществуващ клиент на целевия пазар, може да е доста полезно да направите една консултация с него за по- адекватно и локализирано съдържание на съответния местен език – така изначално ще отпадне необходимостта от превод на голямо количество информация!

Както виждате има доста направления, по които да помислите за рационализиране на своите проекти за превод и локализация, което от своя страна ще доведе до намаляване на общите разходи.

Този списък в никакъв случай не е задължителен или изчерпателен, така че ако обмисляте превода на съдържанието си една консултация със специалисти в превода и локализацията е препоръчителна.

За оценки и тестове понякога е от жизненоважно значение съдържанието да бъде преведено, локализирано и адаптирано, тъй като в противен случай резултатите от теста може да не бъдат задоволителни или пълни. В този случай, първата стъпка ще бъде една оценка, показваща дали съдържанието изобщо се поддава и може да бъде локализирано и адаптирано за друга държава или култура.

Една такава оценка ще може да ви даде възможността да вземете информирано решение за перспективите на проекта по превод, локализация и адаптация. Освен това опитните преводачи също ще ви насочват за определени неща, които няма да работят в тяхната култура или държава.

Преди да се започне един проект е хубаво да се обърне внимание на следните важни точки преди изобщо да се премине към превода, етапите на подготовката преди превод са ключови елементи за успешен резултат.

1. Валути: да се използва местната валута в реалистични суми за съответната страна.

2. Различни имена на дребните монети в съответните страни например: куортър (25 цента), никел (5 цента), дайм (10 цента), пени (1 цент)за пример сме дали четири различни имена на монети в САЩ, а в много страни на Европа просто се казва цент. Изчисляване на различни суми с четири различни имена на валутата би направило нещата много по-трудни, отколкото с едно.

3. Телефонни номера: номера за помощ, спешни номера, трябва да са в съответния формат на действителните телефонни номера.

4. Имената на хора и организации.

5. Начин на плащане: не можете да платите с чек в някои страни, също така оформлението на сметките и фактурите е различно в различните страни.

6. Адреси: оформлението, подредбата и данните трябва да са съобразени с местните стандарти.