Политика на “ЕС ЕЛ ЕС ПИ” ООД за поверителност и защита на личните данни

За лични данни се счита всяка информация за Вас като физическо лице,  която Ви идентифицира пряко или непряко. Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие с действащото законодателството на Република България и Европейския съюз, както и с тази политика за поверителност.

Защита на правото на неприкосновеност на личния живот и личните данни

В „ЕС ЕЛ ЕС ПИ“ ООД вярваме, че правото на неприкосновеност на личния живот и поверителността на личните данни на нашите клиенти са от изключителна важност. Затова полагаме усилия да ги гарантираме. Понеже винаги сме били открити с Вас, подготвихме тази политика, с която Ви информираме как и кога събираме и използваме лични данни.

Защо събираме данните Ви?

Ние събираме лични данни, когато те са необходими, за да ви предоставим желаната от Вас услуга, за да подобрим качеството на услугите си и когато сме задължени по закон.

Събираме и анализираме също и статистическа информация като данни за поведението Ви в Интернет, но само ако изрично сте позволили това от настройките на приложението си.

Какви лични данни обработваме?

Това зависи от продукта или онлайн услугата, която ползвате. Ето някои примери:

  • Използваме бисквитки, за да събираме данни за посетителите на сайта си и за хората, прегледали рекламите ни онлайн. Това включва IP адресите на посетителите. (За повече информация вижте „Политика за бисквитките“).
  • Ако кандидатствате за работа при нас, ние събираме информация за вашето образование и професионален опит, включително такава, която сте оповестили публично чрез социални медии като LinkedIn, Instagram, Twitter или Facebook.

Какво правно основание имаме да обработваме лични данни?

Ние обработваме лични данни само в случаите, когато имаме някое от следните правни основания:

  • Ако Вие, като субект на данни, сте дали своето изрично съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани. Можете да оттеглите това съгласие и да спрете бъдеща обработка като ни изпратите заявка.
  • Обработката на личните Ви данни е необходима, за да защитим законните си интереси.

Кой има достъп до данните Ви?

До личните Ви данни имат достъп само служителите на „ЕС ЕЛ ЕС ПИ“ ООД, които се нуждаят от тях, за да изпълняват служебните си задължения.

Ние никога не продаваме личните Ви данни на трети лица.

Прехвърляне на лични данни извън ЕС

Вашите лични данни се съхраняват на територията на Европейския съюз и Европейската икономическа зона, както и на територията на САЩ от организации, сертифицирани по правната рамка Privacy Shield.

Като се има предвид глобалната природа на информационните технологии и наличните технологични решения, може да ни се наложи да обработваме данните Ви с помощта на облачни услуги, базирани в други държави. „ЕС ЕЛ ЕС ПИ“ ООД използва облачни услуги като например Microsoft Office 365.

Всеки пренос на лични данни извън границите на ЕС се изпълнява в съответствие с приложимото европейско законодателство по въпросите на защитата на личните данни.

Достъп до Вашите данни и извършване на корекции

Искаме да сме сигурни, че личните данни, които съхраняваме, са точни и актуални. Можете да ни помолите да ги коригираме или изтрием, ако съдържат неточности или са остарели. Също така имате правото да заявите информацията за вас да бъде изтрита, ако липсват правни основания за по-нататъшната ѝ обработка.

Данни за контакт с администратора на личните Ви данни

Ролята на администратор на личните Ви данни се изпълнява от „ЕС ЕЛ ЕС ПИ“ ООД. Можете да се свържете с нас по електронна поща office@slsp-bg.com или на адрес „ЕС ЕЛ ЕС ПИ“ ООД, ул. „Вишнева“ №22, 1164 София, България.

За да се гарантира защитата на Вашите лични данни, „ЕС ЕЛ ЕС ПИ“ ООД отговаря пред Комисията за защита на личните данни. Моля, свържете се с нас, преди да подадете оплакване в КЗЛД.