Бъдещето е сега и ясното доказателство за това е революцията в Интернет на нещата.

Днес езиците не се използват само от хора. Устройствата, машините и компютрите също могат да взаимодействат помежду си и с нас. Този факт определено поставя комуникацията като ключов елемент от технологията.

Но преди да продължим, нека да се върнем към основите:

Какво е Интернет на нещата?

Може би все още не сте добре запознати с термина, но сме сигурни, че вече сте чували за него или сте го изживели поне веднъж.  Интернет на нещата, известен също като IoT, се отнася до цифровото взаимодействие между всяко устройство и Интернет. Става въпрос за това да събудим нещата за живот чрез силата на интернет и да ги накараме да общуват чрез безжични протоколи, домейни и приложения. Тази технология ще направи или вече прави уреди като хладилници, перални машини, осветителни тела и дори кафеварки по-умни, като им позволява да събират определени данни. Така те функционират по-ефективно и подобряват живота ни. Невероятно, но и страшно, нали? Въпреки факта, че това е сравнително ново нещо, компаниите със сигурност постигат голям напредък в тази област и прилагат тази технология и в най-сложните индустрии. И колкото повече “обекти” стават свързани устройства, толкова повече предизвикателства възникват.

Едно от тези предизвикателства е комуникацията, а с комуникацията идват езиците и превода. Превод и локализация на сайт.

Как IoT влияе на света на превода?

IoT променя начина, по който взаимодействаме с уредите и колко бързо изпълняваме задачи с тях, което изисква почти незабавна комуникация. Тази незабавна комуникация не само трябва да се случва между машините, но и между тях и потребителите.

Изисквания за висока скорост

С IoT устройствата не се включват и изключват, а са свързани 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, прехвърляйки данни и съдържание в реално време. Времето, което компаниите отделят за проектирането и пускането в продажба на тези интелигентни устройства, става все по-малко и по-малко. Подобренията, направени в тях (като корекции и актуализации), се стимулират в много кратки срокове, за да отговорят почти веднага на изискванията на клиента. Доставчиците на езикови услуги и екипите за превод трябва да бъдат подготвени за тази нова реалност. Те трябва да са в състояние да осигурят незабавни и непрекъснати комуникационни потоци на няколко езика. Превод и локализация на сайт.

По-тясно сътрудничество и работа в реално време

Гъвкавата среда и цикълът на развитие също изискват обединяване на всички участници, ангажирани в създаването на IoT устройство. Компаниите установяват, че трябва да прекарват повече време в контакт със своите доставчици на локализация, за да се уверят, че всичко работи правилно и в съответствие с техния софтуер. На свой ред фирмите за преводи трябва да изградят по-конкретни преводачески екипи, с преводачи, които могат да работят бързо и постоянно с тези непрекъснати потоци от информация. Тъй като времето е кратко, системите за управление на превода трябва да включват платформи, в които инженерите, проектните мениджъри, преводачите и рецензентите могат да си сътрудничат едновременно. Могат да превеждат и правят корекции в реално време, без да губят време. Превод и локализация на сайт!

Съдържание под различни форми

В свързания свят на IoT се очаква устройствата да разбират напълно потребителите, а потребителите също трябва да могат да разбират напълно устройствата. Но какво точно съдържание трябва да бъде локализирано, за да се случи това? Това зависи от устройството. Въпреки това, освен редовните материали, които се превеждат за пазара на технологии (като ръководства за потребители и маркетингови материали, както и интерфейси), локализацията на устройствата в IoT включва и приложения, бази данни, дикторски команди, поддръжка на клиенти. Включва също и всички видове съдържание и комуникации, които помагат на клиентите да взаимодействат по-добре с продукта. О, и нека да не забравяме, че устройствата никога не са офлайн и винаги генерират нови и безпрецедентни данни. Поради това съдържанието е непрекъснато.

Локализацията е задължителна

Потребителският опит е всичко. Без значение колко голяма е машината, устройството или продуктът, ако не говори на езика на потребителя, той не може да комуникира правилно. Например, представете си в близко бъдеще едно пътуване до Япония. Как бихте могли да дадете команда на интелигентната кола, която ви отвежда в хотела, ако тя говори само японски, а вие не? Потребителите от цял ​​свят искат да комуникират на майчиния си език. Желаят да видят продукти, които отчитат тяхната култура и са специално насочени към посрещане на техните местни нужди. Имайки това предвид, локализацията в тази нова ера на свързаните устройства не е нещо по избор, а  е задължителна.

Интернационални различия

С необходимостта от локализация в Интернет на нещата се появяват всички видове разлики, включително технически, които обикновено не могат да бъдат локализирани от лингвистите. По-скоро трябва да бъдат персонализирани със самия продукт. В устройството много неща трябва да бъдат променяни или прегледани директно, за да се види дали те работят или не в целевата страна като геолокации, измервателни единици, напрежения, видове системи и дори икони и валути. Учените прогнозират, че до 2020 г. ще имаме повече от 50 милиарда устройства, свързани с Интернет на нещата, които ще подобрят живота на милиони хора. За преводаческата индустрия това е възможност, но и предизвикателство да се включат езикови решения, които отчитат различните култури. Същевременно, те трябва да са достатъчно гъвкави, за да отговорят на непрекъснато растящите изисквания на технологиите.