Локализация в индустрията. Глобалните авиокомпании, както и компаниите, предлагащи свързани услуги и продукти , буквално излетяха нагоре през последното десетилетие.

Авиационната индустрия

Това е индустрия, която продължава да расте бързо, подхранвана от повишените потребности на глобалните бизнес връзки и контакти, както и от нарастващото население в световен мащаб, което има ненаситно желание да пътува и да изпитва нови, вълнуващи преживявания.

Въздушният транспорт се разглежда като по-удобен начин на транспорт.

Повечето от нас биха се наслаждавали на евтин полет до редица дестинации, независимо дали за бизнес или за удоволствие. За да се възползват максимално от достъпната икономика на обслужване на по-голяма потребителска база, компаниите за пътуване и хотелиерство използват локализирани онлайн приложения и услуги за резервация, за да увеличат обхвата и да намалят разходите за привличане на клиенти.

Ръстът в авиационната индустрия също стимулира търсенето на свързани продукти и услуги. Много нови технологии и софтуер се използват в авиационната индустрия за целите на резервацията и проследяването (трекинга). Тези технологии трябва да бъдат локализирани и адаптирани да функционират за служителите и крайните потребители по целия свят.

Локализирането на софтуер за пътуване и авиокомпании е нарастващ бизнес.

За да задоволят непрекъснатото търсене на силно конкурентен пазар, гъвкавите процеси на развитие водят до нови технологии.

Персонализирането и подобряването на използване на онлайн резервациите за пътуване, включително увеличаване на достъпността от няколко устройства, увеличава реализациите и резервациите за полети.

Локализацията играе ключова роля в цялостния онлайн опит на клиентите.

За да насочите наистина към съдържанието си, трябва да публикувате на “правилния” роден език. Това включва цялото маркетингово съдържание, банерни кампании, потребителски интерфейси, календари, правна информация, често задавани въпроси, документация за поддръжка. Това означава осигуряване на пълен локализиран опит на клиентите! Няма смисъл да се предлагат промоционални оферти на потенциални китайски пътници, ако кликването ги отведе до английска целева страница със съдържание на английски. За да запазите персонализираната, гъвкава и подходяща практическа работа на клиентите, публикувайте на родния език.

Според международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), измерено в приходи, авиационната индустрия се е удвоила през последното десетилетие- от 369 млрд. долара през 2004 г. на 746 милиарда долара през 2014 г. Голяма част от този ръст се дължи на появата на евтини превозвачи, които сега контролират приблизително 25% от световния пазар. Независимо от този растеж IATA подробно описва как маржът на печалбата е много тънък, по-малко от 3% като цяло.

Авиационната индустрия е един от малкото сектори, в които се наблюдава спад в цените на местата (в самолетите). Голямата конкуренция и широко достъпните сайтове за сравняване на цените при резервации означава, че разликата от няколко долара може да спечели или загуби клиент. Променливите цени на петрола не помогнаха за маржа на печалбата.

Самолетното гориво представлява 40-55% от оперативните разходи.

В такъв конкурентен сектор как да се различават комерсиалните авиокомпании? Усъвършенстването на действителния продукт- въздухоплавателното средство, е скъпо. За да постигнат глобален растеж, те трябва да се огледат за други аспекти на бизнеса. Ключов начин, за да се отличат, е да се запознаят с опита на клиента. Осигуряването на безпроблемно преживяване от страна на клиентите- от резервацията до кацането, може да бъде ключово предложение за продажба и да създаде лоялност и задържане на клиентите, което може да повлияе положително на приходите. Локализация в индустрията.

Взаимосвързаността на всички тези глобални процеси и тенденции променя и приоритетите в областта на превода и локализацията.

През месец ноември, 2016 г., нашата фирма започна работа по голям, дългосрочен проект, свързан с превода и локализацията на платформата за онлайн услугите, предлагани от новопридобитата от SAP SE глобална компания за управление на бизнес пътувания Concur. В момента Concur е водещ доставчик на интегрирани решения и услуги за управление на бизнес пътувания и командировки. Бизнесът на Concur стартира в Съединените щати, за да се разрасне в наши дни до степен да покрива всички континенти. Локализация в индустрията.

Продуктите на Concur са базирани на облачни решения, което позволява лесен и бърз достъп, прозрачност на управлението и намаляване на разходите, гъвкавост при планирането, и още много други предимства. Софтуерната платформа и съответните приложения са достъпни онлайн и през смартфони и таблети. Всички видове решения и услуги са разработени както за малки и средни, така и за големи предприятия и компании.

Преводът и локализацията на подобни свързани продукти и услуги е сложна и отговорна задача, изискваща дългосрочна екипна работа и отлична професионална подготовка на преводачите и консултантите. От основно значение за качеството е правилното управление на проектите през всички етапи на обработка. В нашия случай трябва да споменем и изключително добрата комуникация с екипа, отговарящ за превода и локализацията в Concur, с които сме в непрекъснат контакт.