Често се налага под натиск от различно естество да извършите бързо и евтино завършване на проекти за превод на техническа документация. В резултат на това качеството може да се влоши. Ако навлизате на нови световни пазари или се опитвате да запазите пазарен дял на съществуващите, качеството на превода не трябва да страда. В противен случай рискувате да загубите клиенти. Ето пет начина, по които можете да подобрите качеството на техническите преводи.

Пишете, като си мислите за локализация

Ако пристъпвате към проект за разработване на съдържание, знаейки, че съдържанието ще бъде преведено, можете да избегнете скъпи или отнемащи време проблеми по време на процеса на локализация. Има много неща, които можете да направите, като например разработване на стандарти за писане, използване на съгласувана терминология, писане възможно най-ясно и възможно най-кратко и стандартизиране на софтуера за писане (напр. Microsoft Word, Adobe FrameMaker, Adobe InDesign и др.). Фирмата за преводи, която сте избрали, може да Ви посъветва за неща, които ще улеснят процеса на превод, като например избягване на изображения с вграден текст.

Отделете повече време за разработване и преглеждане на съдържанието преди да го изпратите за превод. Това е предпоставка за получването на по-качествен превод. Своевременното коригиране на грешки или изясняване на объркващо съдържание ще спести време както на Вас, така и на преводачите. Това ще намали и времето за пускане на пазара и разходите по проекта. Така че установете най-добрите практики за писане (може да помогне използването на контролиран език като опростен технически английски) с Вашия екип и най-важното- следвайте ги! Превод на техническa документaция.

Изберете правилните преводачи

Точно както е важно да имате опитни, обучени автори, важно е също да имате същите изисквания към преводачите. Те трябва да са носители на целевия език, за предпочитане разположени в целевите страни. В идеалния случай те трябва да имат опит в превеждането на съдържание във Вашата индустрия, особено ако сте в специализирана област. Висококачествените преводи няма да бъдат евтини, но е важно да имате правилните преводи на Вашето съдържание.

Преди да започнете да работите с фирма за преводи е добре да представите на екипа своя бизнес и продукти или услуги. Колкото повече информация споделите предварително, толкова по-добре ще е за всички. И напрежението ще е по-малко, когато проектът започне и натискът върху всички е налице.

Създайте речник на термините

Речникът е група термини, които обикновено се срещат често в цялото съдържание и са специфични за Вашата индустрия, продукт, услуга или бизнес. Уточняването на превода на списъка от термини в началото на работата с фирмата увеличава съгласуваността и спестява време и пари. Това дава възможност на преводачите да използват точните варианти на думите. Термините ще бъдат добавени към паметта за превод (вж .следващата секция), която ще се използва по време на проекта. Когато преводачът започне да работи по даден проект, одобрените термини вече ще са предварително попълнени там и той няма да се колебае в избора на начина за предаване на съдържанието. Превод на техническa документaция.

Използвайте памет за превод

Паметта за превод е база данни на цялото основно и преведено съдържание. Тя съхранява цялата информация от всички проекти. Речникът на термините се намира в нея и цялото преведено съдържание за даден проект се попълва там. Като добавяте повече съдържание, библиотеката с преведено съдържание расте. Това в крайна сметка ще намали разходите за превод и ще спести време на преводачите. Паметта за превод помага, тъй като всеки сегмент, който е преведен и одобрен в миналото, не трябва да се превежда отново, дори ако има нов преводач. Превод на техническa документaция. Тя и речникът заедно управляват процеса на превод, като и двата инструмента са от съществено значение за него.

Включете цикли за осигуряване на качеството и корекции

Процесите на осигуряване на качеството и корекциите са много важни в процеса на превод. След като преводачите завършат работата си, експертите, проверяващи качеството, трябва да се уверят, че то преминава тестове за качество. След това рецензенти също трябва да потвърдят превода. По време на стъпката за осигуряване на качеството, проверяващите преглеждат съдържанието в контекста и коригират евентуални грешки. Тогава съдържанието се дава на рецензентите в целевата страна за друга проверка. Необходимо е различни хора да прегледат преведеното съдържание. Преминаването през тези стъпки ще Ви гарантира високо качество.

Заключение

Ако следвате тези съвети, ще получите превод с високо качество. Не забравяйте, че ако използвате евтини или бързи преводи е по-вероятно да получите лош краен продукт. Качеството не е евтино, но не си струва да рискувате репутацията си с евтин лош превод.