Потребителският опит се изменя и се наблюдава промяна в потреблението на съдържание. При наличието на нови устройства на масовия пазар, виртуалната реалност разширява обхвата си. Подсилената реалност допълнително придава съдържание на нашия мироглед. Преобладават приложения като подобрени GPS системи, такива за разглеждане на забележителности и туристически обиколки, поддръжка и обучение, и… намиране на покемони. Тези интерактивни среди се нуждаят от ново ниво на динамика на езиците – вербално, и дори визуално.

Добър пример в това отношение може да се види при чатботовете. Как може да се локализира приложение за чат, коeто ви говори полуестествено (използвайки текст или аудио)? Тук езиковото предизвикателство е, че се нуждаете от частичен превод и частична адаптация, за да успеете наистина.

Непрекъснато доставяне: колко сте бързи?

Скоростта е името на играта. За да се превърне скоростта в реалност, фирмите реагират, като включат гъвкави методологии за разработване на съдържание и продукти във всички сектори. Това означава справяне с три основни области: автоматизирана технология, промяна на мисленето и адаптивно качество.

Автоматизацията ще „атакува” всяка останала неефективност в управлението на файловете и ще даде възможност за непрекъснат поток. Всеки доставчик на езикови услуги трябва да има стабилна платформа за управление на превода. Собствениците на съдържание трябва да имат гъвкавостта да избират потока според вида на съдържанието и целта и употребата му. Следващият етап в еволюцията означава, че локализацията се придвижва още по-напред в “глобалния жизнен цикъл на съдържанието”. Предполагаме, че това ще отвори вратата за повече асинхронни модели за превод. Преводи и Локализацията.

Промяната на мисленето е необходима, за да се постигне успех при непрекъсната доставка и да се накарат екипите да мислят по различен начин.

Определянето на нивото на качеството е свързано с разбирането на целта на клиентите за това как ще се консумира преведеното съдържание. Всяка част от съдържанието има определена задача. За съдържание с цел „просто да се знае” посланието може да бъде елементарно, стига потребителят да го получи на точното място и в точното време. Преводи и Локализацията.

Много индустрии сега използват силата на телеметрията за вземане на информирани решения за глобално съдържание. Това позволява на тестовото съдържанието да събуди интерес на пазара. Имате ли пазарен подход, който ви показва колко добро е съдържанието ви?

Опростеността господства

В един свят, където всичко е свръхсвързано и сложно, има промяна към простота. Това е видимо в ежедневието: самоуправляващи се автомобили, преминаване от печатане към говорене, лесни решения за плащане като Amazon Go, пробивни системи като Uber и Airbnb, опростени потребителски интерфейси. Фокусът е върху „лесен”. Преводаческата индустрия не е изключение. Опитните купувачи на услуги за локализация или се обръщат към един източник за всички свои нужди за превод, или рационализират превода. Обединяването на веригата за доставки на превод носи измерими икономии, но може би по-важното е, че спестява много време. Да се направи превод трябва да стане просто и безпроблемно. Доставчикът трябва да улеснява купуването! Има три главни области в тази насока: удобна за потребителя технология, бързо обслужване  и избор на услуги, вариращи от машинен превод до локализация в зависимост от типa съдържание. Ако свържете клиентите си просто и бързо с това, от което се нуждаят, те ще купят.

По-нататъшно развитие на управлението на данни

Според анализатори от Gartner, общата сума на ИТ разходите ще достигне 3.5 трилиона долара през следващата година. Много организации се стремят да достигнат зрелост в управлението на данните. Ще станем свидетели на все повече корпорации, които започват програми за консолидиране на системите си: системи за управление на съдържанието, управление на информацията за продуктите, автоматизация на маркетинга, управление на цифровите активи, планиране на ресурсите на предприятието. Преводи и Локализацията. Въпросът е лесното свързване с тези системи и автоматично получаване на съдържанието за превод. Глобалната готовност на системите е от решаващо значение за успеха. Добър пример е Sitecore, който е развил своите продукти, за да ги подготви за глобална употреба.

Друг важен аспект при управлението на данните ще бъде преминаването от търсене в структурирано съдържание към неструктурирано съдържание и неговите ефекти върху превода.

Промяна на гледната точка

Ако се намирате в Европа или в Северна Америка, може би сте склонни по-скоро да се фокусирате върху тези географски области. В този случай ще се интересувате повече от техническа информация за най-новите стартиращи компании в Силиконовата долина, отколкото от Alibaba.com. Реалността обаче е, че азиатските играчи като Китай, Индия, Корея или Виетнам излизат далеч отвъд техния регион и отиват на Запад. Колко сте готови да приемете тази тенденция?

Общата тендеция е за все по-мащабно развитие на невронния машинен превод и машинното обучение.