VideoLocalize е платформа за локализиране на видео, която е разработена от Boffin Language Group.

Boffin Language Group работи от години в областта на локализирането на видео.

В сегашната си форма VideoLocalize интегрира инструмент за синхронизация с възможности за добавяне на глас и цялостно управление на проекти за локализиране на видео. Това обаче не е замислено по този начин. Пътят, който Boffin Language Group е изминала под ръководството на своя президент Джордж Джао, е случай, изискващ специално внимание в областта на иновациите.

По времето, когато започва работата по VideoLocalize, локализирането на видеоклипове се счита за ниша в мултимилиардната индустрия за локализиране. Локализирането на видеоклипове е тромаво. Локализираните аудио файлове често нямат същата дължина като оригиналните аудио файлове. Изискват се часове ръчна работа, за да се постигне синхронизация между локализираните аудио и видео файлове. Джордж Джао стига до идеята за VideoLocalize чрез дискусии с инженерите от Boffin Language Group, които се занимават с този проблем. Докато работят по проект за локализиране на електронно обучение при строги ограничения във времето. Любопитен относно проблема и движен от желанието да помогне на своя екип, Джао започва да изследва и скоро открива, че неговите инженери не са сами. Поради уникалната природа на проблема липсва ефективност при локализирането на видеоклипове. Джао би могъл да се успокои, че инженерите му не са сами и че компанията му използва съвременна технология. Той обаче вижда предизвикателството и се възползва от възможността да реши този проблем.

GALA 2011 на Лисабонската конференция

След като присъства на GALA 2011 на Лисабонската конференция, където чува Йохен Хъмъл да говори за основаването на Trados, у Джао се появява интерес към иновациите и start- up методологията. Четейки доста по тази тема, той се убеждава, че индустрията за локализация е узряла за иновации. Все още не му е ясно накъде точно трябва да насочи енергията си и с кои конкретни проблеми трябва да се справи. Джао е убеден, че истинската иновация се ражда от конкретни, специфични потребителски проблеми, а не започва с идея, която се създава във вакуум. Поради това той търси предизвикателство, което би могъл да реши вътрешно в Boffin Language Group, което би било от полза за индустрията като цяло. Когато инженерите му започват да се оплакват от досадната задача за синхронизиране на локализирани аудио и видео файлове. Той вижда, че времето е дошло.

Въпреки че Джао има малко опит с мултимедийната локализация, той ясно осъзнава възхода на нови визуални и интерактивни медии. След като прави някои изследвания, решава, че един инструмент. Който автоматично синхронизира аудио и видео файлове, ще запълни празнина в локализацията ва видео. Локализация на Видео!

Така се ражда VideoLocalize.

През август 2016 г. е създаден прототип на инструмент за синхронизация, който използва записващ механизъм в стил караоке. В рамките на месеци инструментът е успешно развит в Boffin Language Group. Джао също така включва прототипната версия в конкурса за иновации TAUS Game Changer Innovation в Портланд, Орегон. Там тя печели наградата за най-доброто иновационно решение в категорията Insiders Industry. Не е изненадващо, че това води до интерес от страна на други компании и потенциални клиенти. Това кара Джао да постави VideoLocalize на разположение на обществеността като бета версия. Бета версията е демонстрирана на конференцията GALA 2017 в Амстердам, където е приета положително от присъстващите, които искат и добавяне на функция за субтитриране. Като се има предвид обратната връзка. Джао решава да удвои инвестициите си и да разработи инструмента в платформа, която съчетава видео и аудио синхронизация с субтитриране, възможност за добавяне на глас и цялостно управление на проекти. Локализация на Видео.

TAUS Game Changer Innovation 2017

Включена в конкурса за иновации TAUS Game Changer Innovation 2017 в Сан Хосе, Калифорния, актуализираната версия на VideoLocalize отново става любима на публиката. Boffin Language Group отново печели наградата за иновации в категорията Insiders Industry. Чрез итеративни фази на развитие, рецензии и обратна връзка с потребителите, едно просто прозрение за нуждите на индустрията се превръща в новаторска платформа.

През целия процес Джао си сътрудничи тясно с водещия разработчик и с инженерния си екип, за да гарантира, че ще бъде изградено стабилно и надеждно решение. За Джао работата в екип е ключова, когато става въпрос за изграждане на иновативни решения. Джао обобщава, че за него съсредоточаването върху един проблем, който трябва да бъде решен. Анализът на всички възможни решения и непрекъснатото подобряване на продукта са ключ към успешна иновация.