ОТРАСЛИ

Основахме нашата компания през 2004 г. с идеята да отговорим на нарастващото търсене на специализиран превод и локализация от страна на бизнеса в условията на глобализация. SLSP е дело на екип от опитни преводачи и експерти в областта на ИТ и софтуерната индустрия.
Използваме съвременни средства и инструменти за компютърно подпомаган превод, локализация, графичен дизайн и оформление. Поддържаме бази от данни за всички проекти, за да гарантираме последователността и терминологичната съгласуваност на преводите ни. Разполагаме със собствен екип от висококвалифицирани и отдадени лингвисти, както и със система за обучение на служителите и контрол на качеството.
Нашите експерти не спират да трупат знания и умения. Следим всички новости и ги прилагаме в съответствие с най-високите местни и световни стандарти.

СОФТУЕР

От самото начало това е нашата основна експертна област. Горди сме, че сме българският доставчик на езикови решения за световноизвестната компания SAP SE. Работили сме по множество иновативни продукти, като CRM, SRM и ERP.
Става ли дума за превод и локализация на софтуер, ние сме точният партньор с необходимите знания и умения.

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

През последните години търсенето на услуги за превод и локализация на мобилни приложения нарасна главоломно. Ако и вие сте от търсещите, можем да ви бъдем изключително полезни, тъй като имаме нужния опит и познаваме в детайли специфичните изисквания за този вид превод.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

В ерата на глобализацията телекомуникационният сектор се трансформира бързо в мултимедиен и информационен. Той е тясно свързан с иновативните технологии на нашето време. Обърнете се към нас, за да разширите дейността си на този пазар.

ФИНАНСИ

С нашия задълбочен опит и експертни познания можем да отговорим на нуждите ви от превод и локализация в сферата на финансите, счетоводството и банковото дело. Спазваме строга политика на поверителност и неразкриване на информация.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Имаме широк опит в превода и локализацията на HR, HCM и HXM решения; системи и софтуер за управление на таланти; уебсайтове и мобилни приложения в областта на човешките ресурси; материали за обучение и вътрешнофирмена документация и процедури. Можем да ви съдействаме при международни сливания и придобивания, откриване на дъщерни дружества в чужбина, набиране на персонал, онбординг, осигуряване на приемственост и развитие на служителите, управление на производителността и възнагражденията, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, разпространение на фирмени политики и други.

МАРКЕТИНГ

Областта на маркетинга представлява особено предизвикателство, тъй като предполага специфичен креативен подход към превода. Ние не се боим да навлезем в тази зона на творчество, защото имаме нужните умения, усет и ентусиазъм. Нека ви помогнем да постигнете желаното въздействие върху аудиторията.

ЕНЕРГЕТИКА

Тази специфична област на техническия превод се отличава с голям обем сложна терминология и изисква изключителна отговорност, внимание към детайлите, точност и последователност. Нашият екип от опитни лингвисти може да ви предложи всичко това.

ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА

безплатно е и отнема само минута