УСЛУГИ

Услугите ни са съобразени с вашите потребности. Докато ние правим това, което умеем най-добре, вие може да посветите времето и енергията си на своята основна цел – да развивате бизнеса си и да оползотворявате всички възможности на глобализацията.

Предлагаме единични и пакетни услуги на гъвкави цени.

ПРЕВОД, РЕДАКЦИЯ И КОРЕКЦИЯ (TEP)

Предлагаме преводачески услуги за балкански и източноевропейски езици, сред които български, сръбски, хърватски, словенски, румънски, чешки, словашки, полски, босненски, македонски, албански и други.

Процесът на превод обикновено включва:

1. Изготвяне на терминологична база данни, речници и стилови ръководства;
2. Компютърно подпомаган превод (САТ), гарантиращ точността и спазването на терминологията;
3. Редакция и корекция при необходимост;
4. Доставка на крайния продукт.

В зависимост от вашите нужди може да заявите пълна услуга, включваща превод, редакция и корекция, или само превод. Официалните документи и текстове за публични цели обикновено преминават през стъпките на редакция и корекция, докато за документите за вътрешна употреба това може да не е необходимо.
Можем също така да предоставим редакция и корекция като отделна услуга за вече преведени текстове. Това ви помага да оптимизирате разходите си и да гарантирате необходимото за вас качество.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Локализацията представлява адаптиране на софтуер, уебсайтове, мобилни приложения, мултимедийно съдържание и други съобразно особеностите на определен език, държава или регион. Тя е необходимо условие за постигането на глобален растеж и навлизането на нови пазари. Готови сме да ви помогнем да преодолеете културните различия и да достигнете до клиентите си, като им предложите познато преживяване.

ТВОРЧЕСКИ ПРЕВОД (ТРАНСКРЕАЦИЯ)

Гладкото и елегантно предаване на посланието е от особена важност за някои текстове. Такива са случаите, когато трябва да предизвикате вълнение, смях или сълзи и със силата на словото да достигнете до сърцето и ума на читателя. Това предполага майсторство от най-висша степен, което се изразява в т. нар. творчески превод или транскреация.

РЕДАКТИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Помагат ли ви преводите, с които разполагате, да печелите клиенти и да реализирате бизнес целите си? Позволете ни да ги погледнем, ако не успявате да постигнете желаните резултати. Висококачественото съдържание е ключово предимство за привличане на потенциална аудитория. Видът, тонът и стилът му са от изключителна важност за имиджа на вашия бизнес.

ТРАНСКРИПЦИЯ

Транскрипцията представлява преобразуване на речта от аудиозапис в писмен текст. Можем да транскрибираме вашите срещи, интервюта, телефонни разговори, учебно съдържание, видеоклипове, подкасти, уебинари и всякакви други събития, които желаете да притежавате в писмена форма. За транскрибирането на един час аудиозапис са необходими приблизително 4 часа.

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БАЗИ ДАННИ

Терминологичните бази данни помагат за управлението на специфични термини, използвани от даден отрасъл или клиент. Те гарантират терминологичната съгласуваност на превода, независимо от вида на съдържанието.
Предимства на терминологичната база данни:
• Ускорен процес на превод
• Уеднаквен превод на всеки един термин при всяка негова употреба
• Оптимална външна и вътрешна комуникация
Ние създаваме и поддържаме индивидуални терминологични бази данни, стилови ръководства и електронни речници.

РЕДАКТИРАНЕ НА МАШИНЕН ПРЕВОД

Това е процесът на подобряване на машинно генериран превод. Резултатът от машинния превод се сравнява с изходния текст и се коригира, за да се осигури желаното от вас качество.
Леката корекция предполага дребни промени, които имат за цел да направят резултата по-разбираем. Прилага се, когато текстовете са само за информация. За разлика от нея, цялостната редакция включва и извършването на стилистични промени. Прави се, когато текстовете подлежат на публикуване. Преценете от какво се нуждаете и ние ще го направим.

СУБТИТРИРАНЕ И ОЗВУЧАВАНЕ

Изборът между субтитриране и озвучаване се определя от три основни фактора: целевата аудитория, техническите възможности и бюджета. Субтитрирането е по-простото и лесно решение, когато и мултимедийното съдържание е просто. При по-сложни видеопроекти обаче е добре да се консултирате с експерти още на предварителния етап, за да си осигурите ефективен и безпроблемен работен процес.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Управлението на проекти включва планиране, организация и контрол на всички ресурси в рамките на даден проект с цел успешното му изпълнение. Предизвикателството тук е да се постигнат определените цели възможно най-добре, като същевременно се преодолеят ограниченията на обхвата, сроковете, ресурсите и бюджета. Това налага прецизно и интегрирано прилагане на знания, умения, инструменти и методи за оптимизиране на използваните ресурси.
Колкото по-голям е проектът за превод, толкова по-важно за неговото успешно изпълнение е управлението му. Гарантираме изпълнението на всички проекти в срок, в рамките на бюджета и в съответствие с предварително договорените стандарти за качество.

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА (DTP)

Предпечатната подготовка е процес на създаване и оформяне на печатни и графични материали. DTP софтуерът генерира макети и създава текстове и изображения с качество, сравнимо с това на традиционната типография и печат. Доверете ни се за изготвянето на вашите маркетингови материали, като брошури, листовки и каталози.

ЗАЯВКА ЗА ОФЕРТА

безплатно е и отнема само минута